16:46   21.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Zoran Banjac
Reg. broj: 0
Tim: TIMSOFT
Pol: muško
Prosečan game: 199.65
Ukupno oborenih pinova: 19166
Najveći game: 299
Najmanji game: 134
Pozicija na rang listi BSS: 1
Odigrano gejmova: 96

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 201 BC Colosseum - Zemun
1.2 196 BC Colosseum - Zemun
1.3 204 BC Colosseum - Zemun
1.4 178 BC Colosseum - Zemun
1.5 212 BC Colosseum - Zemun
1.6 236 BC Colosseum - Zemun
2.1 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 200 BC Colosseum - Zemun
3.2 181 BC Colosseum - Zemun
3.3 299 BC Colosseum - Zemun
3.4 202 BC Colosseum - Zemun
3.5 244 BC Colosseum - Zemun
3.6 226 BC Colosseum - Zemun
4.1 204 BC Žabac - Pinki
4.2 201 BC Žabac - Pinki
4.3 197 BC Žabac - Pinki
4.4 188 BC Žabac - Pinki
4.5 190 BC Žabac - Pinki
4.6 235 BC Žabac - Pinki
5.1 179 BC Colosseum - Zemun
5.2 218 BC Colosseum - Zemun
5.3 235 BC Colosseum - Zemun
5.4 195 BC Colosseum - Zemun
5.5 206 BC Colosseum - Zemun
5.6 197 BC Colosseum - Zemun
6.4 235 BC Colosseum - Zemun
6.5 198 BC Colosseum - Zemun
6.6 205 BC Colosseum - Zemun
8.1 207 BC Colosseum - Zemun
8.2 170 BC Colosseum - Zemun
8.3 200 BC Colosseum - Zemun
8.4 199 BC Colosseum - Zemun
8.5 223 BC Colosseum - Zemun
8.6 238 BC Colosseum - Zemun
9.1 183 BC Colosseum - Zemun
9.2 216 BC Colosseum - Zemun
9.3 192 BC Colosseum - Zemun
9.4 204 BC Colosseum - Zemun
9.5 183 BC Colosseum - Zemun
9.6 192 BC Colosseum - Zemun
10.1 185 BC Žabac - Merkator
10.2 177 BC Žabac - Merkator
10.3 181 BC Žabac - Merkator
10.4 177 BC Žabac - Merkator
10.5 212 BC Žabac - Merkator
10.6 161 BC Žabac - Merkator
11.1 208 BC Colosseum - Zemun
11.2 134 BC Colosseum - Zemun
11.3 159 BC Colosseum - Zemun
11.4 199 BC Colosseum - Zemun
11.5 231 BC Colosseum - Zemun
11.6 181 BC Colosseum - Zemun
12.1 208 BC Colosseum - Zemun
12.2 198 BC Colosseum - Zemun
12.3 214 BC Colosseum - Zemun
12.4 220 BC Colosseum - Zemun
12.5 202 BC Colosseum - Zemun
12.6 224 BC Colosseum - Zemun
13.4 226 BC Colosseum - Zemun
13.5 226 BC Colosseum - Zemun
13.6 200 BC Colosseum - Zemun
14.1 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 220 BC Colosseum - Zemun
15.2 247 BC Colosseum - Zemun
15.3 212 BC Colosseum - Zemun
15.4 204 BC Colosseum - Zemun
15.5 193 BC Colosseum - Zemun
15.6 234 BC Colosseum - Zemun
16.1 211 BC Colosseum - Zemun
16.2 178 BC Colosseum - Zemun
16.3 155 BC Colosseum - Zemun
16.4 213 BC Colosseum - Zemun
16.5 206 BC Colosseum - Zemun
16.6 165 BC Colosseum - Zemun
17.1 195 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 182 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 136 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 185 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 235 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 166 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 187 BC Colosseum - Zemun
18.2 217 BC Colosseum - Zemun
18.3 160 BC Colosseum - Zemun
18.4 227 BC Colosseum - Zemun
18.5 193 BC Colosseum - Zemun
18.6 214 BC Colosseum - Zemun