03:37   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Đuro Perić
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol:
Prosečan game: 188.22
Ukupno oborenih pinova: 19010
Najveći game: 275
Najmanji game: 137
Pozicija na rang listi BSS: 3
Odigrano gejmova: 101

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 185 BC Colosseum - Zemun
1.2 172 BC Colosseum - Zemun
1.3 189 BC Colosseum - Zemun
1.4 208 BC Colosseum - Zemun
1.5 189 BC Colosseum - Zemun
1.6 196 BC Colosseum - Zemun
2.1 208 BC Colosseum - Zemun
2.2 208 BC Colosseum - Zemun
2.3 196 BC Colosseum - Zemun
2.4 199 BC Colosseum - Zemun
3.1 146 BC Colosseum - Zemun
3.2 210 BC Colosseum - Zemun
3.3 175 BC Colosseum - Zemun
3.4 191 BC Colosseum - Zemun
3.5 157 BC Colosseum - Zemun
3.6 202 BC Colosseum - Zemun
4.1 206 BC Colosseum - Zemun
4.2 186 BC Colosseum - Zemun
4.3 197 BC Colosseum - Zemun
4.4 189 BC Colosseum - Zemun
4.5 184 BC Colosseum - Zemun
5.1 174 BC Žabac - Merkator
5.2 180 BC Žabac - Merkator
5.3 183 BC Žabac - Merkator
5.4 155 BC Žabac - Merkator
5.5 166 BC Žabac - Merkator
5.6 159 BC Žabac - Merkator
6.1 179 BC Colosseum - Zemun
6.2 187 BC Colosseum - Zemun
6.3 233 BC Colosseum - Zemun
6.4 176 BC Colosseum - Zemun
6.5 183 BC Colosseum - Zemun
6.6 189 BC Colosseum - Zemun
7.1 230 BC Colosseum - Zemun
7.2 179 BC Colosseum - Zemun
7.3 200 BC Colosseum - Zemun
7.4 189 BC Colosseum - Zemun
7.5 199 BC Colosseum - Zemun
7.6 225 BC Colosseum - Zemun
8.1 213 BC Žabac - Pinki
8.2 157 BC Žabac - Pinki
8.3 209 BC Žabac - Pinki
8.4 178 BC Žabac - Pinki
9.1 199 BC Colosseum - Zemun
9.2 137 BC Colosseum - Zemun
9.3 190 BC Colosseum - Zemun
9.4 162 BC Colosseum - Zemun
10.1 216 BC Colosseum - Zemun
10.2 170 BC Colosseum - Zemun
10.3 160 BC Colosseum - Zemun
10.4 213 BC Colosseum - Zemun
10.5 214 BC Colosseum - Zemun
10.6 209 BC Colosseum - Zemun
11.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 171 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 153 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 179 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 176 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 166 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 181 BC Colosseum - Zemun
12.2 214 BC Colosseum - Zemun
12.3 221 BC Colosseum - Zemun
12.4 188 BC Colosseum - Zemun
12.5 211 BC Colosseum - Zemun
12.6 172 BC Colosseum - Zemun
13.1 182 BC Colosseum - Zemun
13.2 177 BC Colosseum - Zemun
13.3 157 BC Colosseum - Zemun
13.4 195 BC Colosseum - Zemun
13.5 178 BC Colosseum - Zemun
13.6 216 BC Colosseum - Zemun
14.1 275 BC Colosseum - Zemun
14.2 179 BC Colosseum - Zemun
14.3 170 BC Colosseum - Zemun
14.4 196 BC Colosseum - Zemun
14.5 169 BC Colosseum - Zemun
14.6 208 BC Colosseum - Zemun
15.1 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 199 BC Bowling Stones - Sombor
16.2 198 BC Bowling Stones - Sombor
16.3 186 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 196 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 202 BC Bowling Stones - Sombor
16.6 174 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 166 BC Colosseum - Zemun
17.2 221 BC Colosseum - Zemun
17.3 182 BC Colosseum - Zemun
17.4 224 BC Colosseum - Zemun
17.5 176 BC Colosseum - Zemun
17.6 188 BC Colosseum - Zemun
18.1 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo