07:03   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Zoran Đuričić
Reg. broj: 0
Tim: INEL
Pol: muško
Prosečan game: 167.32
Ukupno oborenih pinova: 11880
Najveći game: 235
Najmanji game: 124
Pozicija na rang listi BSS: 50
Odigrano gejmova: 71

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.4 191 BC Colosseum - Zemun
1.5 159 BC Colosseum - Zemun
1.6 140 BC Colosseum - Zemun
2.1 151 BC Žabac - Pinki
2.2 197 BC Žabac - Pinki
2.3 184 BC Žabac - Pinki
2.4 169 BC Žabac - Pinki
2.5 145 BC Žabac - Pinki
2.6 164 BC Žabac - Pinki
3.4 168 BC Colosseum - Zemun
3.5 182 BC Colosseum - Zemun
3.6 138 BC Colosseum - Zemun
4.1 180 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 128 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 125 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 153 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 182 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 146 BC Colosseum - Zemun
5.6 230 BC Colosseum - Zemun
6.1 156 BC Colosseum - Zemun
6.2 144 BC Colosseum - Zemun
6.3 147 BC Colosseum - Zemun
6.4 188 BC Colosseum - Zemun
6.5 164 BC Colosseum - Zemun
6.6 184 BC Colosseum - Zemun
7.1 181 BC Colosseum - Zemun
7.2 182 BC Colosseum - Zemun
7.3 141 BC Colosseum - Zemun
7.4 184 BC Colosseum - Zemun
7.5 212 BC Colosseum - Zemun
7.6 197 BC Colosseum - Zemun
8.1 161 BC Colosseum - Zemun
8.2 185 BC Colosseum - Zemun
8.3 173 BC Colosseum - Zemun
8.4 168 BC Colosseum - Zemun
8.5 155 BC Colosseum - Zemun
8.6 162 BC Colosseum - Zemun
9.1 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 202 BC Colosseum - Zemun
10.5 174 BC Colosseum - Zemun
10.6 235 BC Colosseum - Zemun
11.1 124 BC Colosseum - Zemun
11.5 151 BC Colosseum - Zemun
11.6 140 BC Colosseum - Zemun
12.4 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 179 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 140 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 134 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 165 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 147 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 155 BC Colosseum - Zemun
15.4 181 BC Colosseum - Zemun
15.5 188 BC Colosseum - Zemun
15.6 173 BC Colosseum - Zemun
16.1 176 BC Colosseum - Zemun
16.2 145 BC Colosseum - Zemun
16.3 162 BC Colosseum - Zemun
16.4 162 BC Colosseum - Zemun
17.1 140 BC Žabac - Merkator
17.2 191 BC Žabac - Merkator
17.3 146 BC Žabac - Merkator
17.4 192 BC Žabac - Merkator
17.5 156 BC Žabac - Merkator
18.6 158 BC Colosseum - Zemun