03:43   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Vladimir Majski
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 177.95
Ukupno oborenih pinova: 13168
Najveći game: 233
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 23
Odigrano gejmova: 74

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 148 BC Colosseum - Zemun
2.2 195 BC Colosseum - Zemun
2.3 179 BC Colosseum - Zemun
2.4 159 BC Colosseum - Zemun
4.1 191 BC Colosseum - Zemun
4.2 149 BC Colosseum - Zemun
4.3 163 BC Colosseum - Zemun
4.5 137 BC Colosseum - Zemun
4.6 164 BC Colosseum - Zemun
5.5 194 BC Colosseum - Zemun
5.6 210 BC Colosseum - Zemun
6.1 139 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 210 BC Colosseum - Zemun
7.5 233 BC Colosseum - Zemun
7.6 203 BC Colosseum - Zemun
8.1 143 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 188 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 167 BC Bowling Stones - Sombor
8.5 166 BC Bowling Stones - Sombor
8.6 163 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 184 BC Colosseum - Zemun
9.2 167 BC Colosseum - Zemun
9.3 190 BC Colosseum - Zemun
9.4 204 BC Colosseum - Zemun
9.5 194 BC Colosseum - Zemun
9.6 157 BC Colosseum - Zemun
10.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 185 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 189 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 149 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 171 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 194 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 157 BC Žabac - Merkator
11.2 200 BC Žabac - Merkator
11.3 184 BC Žabac - Merkator
11.4 167 BC Žabac - Merkator
11.5 168 BC Žabac - Merkator
11.6 182 BC Žabac - Merkator
12.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 211 BC Colosseum - Zemun
13.2 168 BC Colosseum - Zemun
13.3 184 BC Colosseum - Zemun
13.4 191 BC Colosseum - Zemun
13.5 147 BC Colosseum - Zemun
13.6 144 BC Colosseum - Zemun
14.1 215 BC Žabac - Pinki
14.2 139 BC Žabac - Pinki
14.3 164 BC Žabac - Pinki
14.4 209 BC Žabac - Pinki
14.5 203 BC Žabac - Pinki
14.6 128 BC Žabac - Pinki
17.1 191 BC Colosseum - Zemun
17.2 190 BC Colosseum - Zemun
17.3 185 BC Colosseum - Zemun
17.4 178 BC Colosseum - Zemun
17.5 198 BC Colosseum - Zemun
17.6 179 BC Colosseum - Zemun
18.1 178 BC Colosseum - Zemun
18.2 135 BC Colosseum - Zemun
18.3 167 BC Colosseum - Zemun
18.4 212 BC Colosseum - Zemun
18.5 187 BC Colosseum - Zemun
18.6 163 BC Colosseum - Zemun