09:29   27.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Darko Nešić
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 174.56
Ukupno oborenih pinova: 15187
Najveći game: 229
Najmanji game: 125
Pozicija na rang listi BSS: 30
Odigrano gejmova: 87

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 181 BC Colosseum - Zemun
1.2 229 BC Colosseum - Zemun
1.3 174 BC Colosseum - Zemun
1.4 225 BC Colosseum - Zemun
1.5 168 BC Colosseum - Zemun
1.6 191 BC Colosseum - Zemun
2.1 219 BC Colosseum - Zemun
2.2 179 BC Colosseum - Zemun
2.3 193 BC Colosseum - Zemun
2.4 200 BC Colosseum - Zemun
2.5 181 BC Colosseum - Zemun
2.6 172 BC Colosseum - Zemun
3.1 223 BC Colosseum - Zemun
3.2 186 BC Colosseum - Zemun
3.3 224 BC Colosseum - Zemun
3.4 212 BC Colosseum - Zemun
3.5 171 BC Colosseum - Zemun
3.6 187 BC Colosseum - Zemun
4.1 192 BC Colosseum - Zemun
4.2 179 BC Colosseum - Zemun
4.3 155 BC Colosseum - Zemun
4.4 156 BC Colosseum - Zemun
4.5 145 BC Colosseum - Zemun
4.6 166 BC Colosseum - Zemun
5.1 182 BC Colosseum - Zemun
5.2 201 BC Colosseum - Zemun
5.3 169 BC Colosseum - Zemun
5.4 159 BC Colosseum - Zemun
6.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 125 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.5 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 141 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 190 BC Colosseum - Zemun
7.2 193 BC Colosseum - Zemun
7.3 191 BC Colosseum - Zemun
7.4 172 BC Colosseum - Zemun
7.5 219 BC Colosseum - Zemun
7.6 220 BC Colosseum - Zemun
8.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 125 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 136 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 163 BC Bowling Stones - Sombor
8.5 134 BC Bowling Stones - Sombor
8.6 146 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 226 BC Colosseum - Zemun
9.2 198 BC Colosseum - Zemun
9.3 182 BC Colosseum - Zemun
9.4 203 BC Colosseum - Zemun
9.5 161 BC Colosseum - Zemun
9.6 161 BC Colosseum - Zemun
10.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 172 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 177 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 159 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 175 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 136 BC Žabac - Merkator
11.2 126 BC Žabac - Merkator
11.3 153 BC Žabac - Merkator
11.4 168 BC Žabac - Merkator
11.5 179 BC Žabac - Merkator
11.6 182 BC Žabac - Merkator
12.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 125 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 161 BC Colosseum - Zemun
13.2 172 BC Colosseum - Zemun
13.3 158 BC Colosseum - Zemun
13.4 175 BC Colosseum - Zemun
13.5 146 BC Colosseum - Zemun
13.6 147 BC Colosseum - Zemun
14.1 170 BC Žabac - Pinki
14.2 133 BC Žabac - Pinki
14.3 170 BC Žabac - Pinki
14.4 174 BC Žabac - Pinki
14.5 147 BC Žabac - Pinki
14.6 158 BC Žabac - Pinki
15.5 180 BC Colosseum - Zemun
15.6 169 BC Colosseum - Zemun
16.1 190 BC Colosseum - Zemun
16.2 193 BC Colosseum - Zemun
16.3 167 BC Colosseum - Zemun
16.4 200 BC Colosseum - Zemun
16.5 166 BC Colosseum - Zemun
16.6 178 BC Colosseum - Zemun