10:49   27.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Dragan Jontić
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 162.34
Ukupno oborenih pinova: 8117
Najveći game: 218
Najmanji game: 117
Pozicija na rang listi BSS: 62
Odigrano gejmova: 50

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 140 BC Colosseum - Zemun
1.2 138 BC Colosseum - Zemun
5.6 190 BC Colosseum - Zemun
7.4 144 BC Colosseum - Zemun
7.5 218 BC Colosseum - Zemun
7.6 153 BC Colosseum - Zemun
8.1 155 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 199 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 141 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 164 BC Bowling Stones - Sombor
8.5 151 BC Bowling Stones - Sombor
8.6 159 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 133 BC Colosseum - Zemun
9.2 172 BC Colosseum - Zemun
9.3 171 BC Colosseum - Zemun
9.4 117 BC Colosseum - Zemun
10.1 145 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 129 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 158 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 124 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 132 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 174 BC Žabac - Merkator
11.2 124 BC Žabac - Merkator
11.3 192 BC Žabac - Merkator
11.4 133 BC Žabac - Merkator
11.5 150 BC Žabac - Merkator
11.6 134 BC Žabac - Merkator
12.3 131 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 169 BC Colosseum - Zemun
13.2 158 BC Colosseum - Zemun
13.3 169 BC Colosseum - Zemun
15.1 194 BC Colosseum - Zemun
15.2 170 BC Colosseum - Zemun
15.3 190 BC Colosseum - Zemun
15.4 137 BC Colosseum - Zemun
17.1 184 BC Colosseum - Zemun
17.2 161 BC Colosseum - Zemun
17.3 152 BC Colosseum - Zemun
17.4 196 BC Colosseum - Zemun
17.5 148 BC Colosseum - Zemun
17.6 170 BC Colosseum - Zemun
18.1 178 BC Colosseum - Zemun
18.2 164 BC Colosseum - Zemun
18.3 181 BC Colosseum - Zemun
18.4 212 BC Colosseum - Zemun
18.5 214 BC Colosseum - Zemun
18.6 193 BC Colosseum - Zemun