03:01   15.07.2020.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Danko Perić
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol: muško
Prosečan game: 184.95
Ukupno oborenih pinova: 17015
Najveći game: 233
Najmanji game: 130
Pozicija na rang listi BSS: 6
Odigrano gejmova: 92

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 182 BC Colosseum - Zemun
1.2 190 BC Colosseum - Zemun
1.3 170 BC Colosseum - Zemun
1.4 177 BC Colosseum - Zemun
1.5 165 BC Colosseum - Zemun
1.6 203 BC Colosseum - Zemun
2.1 207 BC Colosseum - Zemun
2.2 165 BC Colosseum - Zemun
2.3 166 BC Colosseum - Zemun
2.4 179 BC Colosseum - Zemun
2.5 176 BC Colosseum - Zemun
2.6 181 BC Colosseum - Zemun
3.1 216 BC Colosseum - Zemun
3.2 183 BC Colosseum - Zemun
3.3 159 BC Colosseum - Zemun
3.4 130 BC Colosseum - Zemun
4.1 166 BC Colosseum - Zemun
4.2 214 BC Colosseum - Zemun
4.3 201 BC Colosseum - Zemun
4.4 223 BC Colosseum - Zemun
4.5 205 BC Colosseum - Zemun
5.1 155 BC Žabac - Merkator
5.2 179 BC Žabac - Merkator
5.3 179 BC Žabac - Merkator
5.4 186 BC Žabac - Merkator
5.5 183 BC Žabac - Merkator
5.6 190 BC Žabac - Merkator
6.1 153 BC Colosseum - Zemun
6.2 159 BC Colosseum - Zemun
6.3 199 BC Colosseum - Zemun
6.4 199 BC Colosseum - Zemun
6.5 214 BC Colosseum - Zemun
6.6 207 BC Colosseum - Zemun
7.1 184 BC Colosseum - Zemun
7.2 162 BC Colosseum - Zemun
7.3 214 BC Colosseum - Zemun
7.4 181 BC Colosseum - Zemun
7.5 190 BC Colosseum - Zemun
7.6 233 BC Colosseum - Zemun
8.1 204 BC Žabac - Pinki
8.2 184 BC Žabac - Pinki
8.3 180 BC Žabac - Pinki
8.4 204 BC Žabac - Pinki
8.5 180 BC Žabac - Pinki
9.1 182 BC Colosseum - Zemun
9.2 192 BC Colosseum - Zemun
9.3 222 BC Colosseum - Zemun
9.4 183 BC Colosseum - Zemun
9.5 184 BC Colosseum - Zemun
9.6 203 BC Colosseum - Zemun
10.1 199 BC Colosseum - Zemun
10.2 180 BC Colosseum - Zemun
10.3 170 BC Colosseum - Zemun
10.4 216 BC Colosseum - Zemun
10.5 210 BC Colosseum - Zemun
10.6 169 BC Colosseum - Zemun
11.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 199 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 186 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 182 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 156 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 170 BC Colosseum - Zemun
12.2 181 BC Colosseum - Zemun
12.3 224 BC Colosseum - Zemun
12.4 141 BC Colosseum - Zemun
12.5 214 BC Colosseum - Zemun
12.6 140 BC Colosseum - Zemun
13.1 190 BC Colosseum - Zemun
13.2 166 BC Colosseum - Zemun
13.3 180 BC Colosseum - Zemun
13.4 193 BC Colosseum - Zemun
13.5 211 BC Colosseum - Zemun
13.6 182 BC Colosseum - Zemun
14.1 174 BC Colosseum - Zemun
14.2 182 BC Colosseum - Zemun
14.3 205 BC Colosseum - Zemun
14.4 204 BC Colosseum - Zemun
14.5 171 BC Colosseum - Zemun
14.6 177 BC Colosseum - Zemun
15.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 199 BC Bowling Stones - Sombor
16.2 175 BC Bowling Stones - Sombor
16.3 147 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 153 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 170 BC Bowling Stones - Sombor
16.6 166 BC Bowling Stones - Sombor