19:21   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Slobodan Naumov
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 173.06
Ukupno oborenih pinova: 11595
Najveći game: 213
Najmanji game: 132
Pozicija na rang listi BSS: 34
Odigrano gejmova: 67

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 156 BC Colosseum - Zemun
1.2 203 BC Colosseum - Zemun
1.3 207 BC Colosseum - Zemun
1.4 183 BC Colosseum - Zemun
1.5 139 BC Colosseum - Zemun
2.1 173 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 188 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 168 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 132 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 138 BC Žabac - Merkator
3.2 140 BC Žabac - Merkator
3.5 155 BC Žabac - Merkator
3.6 194 BC Žabac - Merkator
6.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 199 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 170 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 149 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 177 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 200 BC Colosseum - Zemun
8.2 192 BC Colosseum - Zemun
8.3 203 BC Colosseum - Zemun
8.4 175 BC Colosseum - Zemun
8.5 159 BC Colosseum - Zemun
8.6 150 BC Colosseum - Zemun
9.1 192 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 139 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 210 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 156 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 182 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 140 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 191 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 150 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 191 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 174 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 199 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 189 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 192 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 159 BC Colosseum - Zemun
13.2 182 BC Colosseum - Zemun
13.3 156 BC Colosseum - Zemun
13.4 182 BC Colosseum - Zemun
14.1 188 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 173 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 199 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 162 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 171 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 170 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 151 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 190 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 134 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 133 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 195 BC Žabac - Pinki
18.2 183 BC Žabac - Pinki
18.3 205 BC Žabac - Pinki
18.4 167 BC Žabac - Pinki
18.5 160 BC Žabac - Pinki
18.6 157 BC Žabac - Pinki