17:55   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Oto Imre
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 165.43
Ukupno oborenih pinova: 8768
Najveći game: 217
Najmanji game: 117
Pozicija na rang listi BSS: 53
Odigrano gejmova: 53

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.4 173 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 146 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 141 BC Žabac - Merkator
3.4 117 BC Žabac - Merkator
5.3 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 169 BC Colosseum - Zemun
7.2 164 BC Colosseum - Zemun
7.3 206 BC Colosseum - Zemun
7.4 167 BC Colosseum - Zemun
7.5 138 BC Colosseum - Zemun
7.6 163 BC Colosseum - Zemun
9.1 160 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 184 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 137 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 180 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 162 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 181 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 180 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 181 BC Colosseum - Zemun
13.5 138 BC Colosseum - Zemun
13.6 158 BC Colosseum - Zemun
14.5 181 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 199 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 141 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 138 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 175 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 217 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 173 BC Bowling Stones - Sombor
16.6 166 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 147 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 193 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 149 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 156 BC Žabac - Pinki
18.2 130 BC Žabac - Pinki
18.3 161 BC Žabac - Pinki
18.4 176 BC Žabac - Pinki
18.5 153 BC Žabac - Pinki
18.6 191 BC Žabac - Pinki