19:43   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Nedeljko Tolić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 171.10
Ukupno oborenih pinova: 12148
Najveći game: 222
Najmanji game: 130
Pozicija na rang listi BSS: 39
Odigrano gejmova: 71

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 147 BC Colosseum - Zemun
1.2 154 BC Colosseum - Zemun
1.3 162 BC Colosseum - Zemun
1.6 164 BC Colosseum - Zemun
3.1 203 BC Žabac - Merkator
3.2 170 BC Žabac - Merkator
3.3 178 BC Žabac - Merkator
3.4 173 BC Žabac - Merkator
3.5 147 BC Žabac - Merkator
3.6 151 BC Žabac - Merkator
4.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 156 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 148 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 150 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 177 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 164 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 178 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 173 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 165 BC Colosseum - Zemun
7.2 162 BC Colosseum - Zemun
7.3 130 BC Colosseum - Zemun
7.4 191 BC Colosseum - Zemun
7.5 154 BC Colosseum - Zemun
7.6 189 BC Colosseum - Zemun
9.1 147 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 181 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 189 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 166 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 188 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 169 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 166 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 206 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 200 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 171 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 166 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 178 BC Colosseum - Zemun
13.2 175 BC Colosseum - Zemun
13.3 149 BC Colosseum - Zemun
13.4 161 BC Colosseum - Zemun
13.5 160 BC Colosseum - Zemun
13.6 176 BC Colosseum - Zemun
14.1 141 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 178 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 170 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 187 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 141 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 161 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 201 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 155 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 192 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 187 BC Bowling Stones - Sombor
16.6 184 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 166 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 149 BC Bowling Stones - Sombor