20:05   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Predrag Mandić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 178.41
Ukupno oborenih pinova: 16592
Najveći game: 220
Najmanji game: 134
Pozicija na rang listi BSS: 20
Odigrano gejmova: 93

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 181 BC Colosseum - Zemun
1.2 203 BC Colosseum - Zemun
1.3 192 BC Colosseum - Zemun
1.4 216 BC Colosseum - Zemun
1.5 148 BC Colosseum - Zemun
1.6 185 BC Colosseum - Zemun
2.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 175 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 170 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 178 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 170 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 146 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 147 BC Žabac - Merkator
3.2 182 BC Žabac - Merkator
3.3 139 BC Žabac - Merkator
3.4 174 BC Žabac - Merkator
3.5 161 BC Žabac - Merkator
3.6 171 BC Žabac - Merkator
4.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 186 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 171 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 214 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 208 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 219 BC Colosseum - Zemun
7.2 158 BC Colosseum - Zemun
7.3 166 BC Colosseum - Zemun
7.4 180 BC Colosseum - Zemun
7.5 177 BC Colosseum - Zemun
7.6 141 BC Colosseum - Zemun
8.1 215 BC Colosseum - Zemun
8.2 174 BC Colosseum - Zemun
8.3 198 BC Colosseum - Zemun
8.4 177 BC Colosseum - Zemun
8.5 176 BC Colosseum - Zemun
8.6 192 BC Colosseum - Zemun
9.4 199 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 174 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 196 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 178 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 177 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 171 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 201 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 161 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 189 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 177 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 134 BC Colosseum - Zemun
13.2 165 BC Colosseum - Zemun
13.3 191 BC Colosseum - Zemun
13.5 149 BC Colosseum - Zemun
13.6 192 BC Colosseum - Zemun
14.1 204 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 202 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 172 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 156 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 157 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 212 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 196 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 220 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 193 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 190 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 155 BC Bowling Stones - Sombor
16.2 176 BC Bowling Stones - Sombor
16.3 193 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 135 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 202 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 201 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 174 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 203 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 197 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 188 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 158 BC Žabac - Pinki
18.2 140 BC Žabac - Pinki
18.3 171 BC Žabac - Pinki
18.4 162 BC Žabac - Pinki
18.5 173 BC Žabac - Pinki
18.6 173 BC Žabac - Pinki