04:22   16.01.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Zdravko Perić
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol: muško
Prosečan game: 181.37
Ukupno oborenih pinova: 15598
Najveći game: 247
Najmanji game: 137
Pozicija na rang listi BSS: 13
Odigrano gejmova: 86

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 170 BC Colosseum - Zemun
1.2 145 BC Colosseum - Zemun
1.3 161 BC Colosseum - Zemun
2.1 149 BC Colosseum - Zemun
2.2 201 BC Colosseum - Zemun
2.3 148 BC Colosseum - Zemun
2.4 161 BC Colosseum - Zemun
2.5 201 BC Colosseum - Zemun
2.6 156 BC Colosseum - Zemun
3.1 147 BC Colosseum - Zemun
3.2 189 BC Colosseum - Zemun
3.3 181 BC Colosseum - Zemun
3.4 169 BC Colosseum - Zemun
3.5 170 BC Colosseum - Zemun
3.6 184 BC Colosseum - Zemun
4.1 183 BC Colosseum - Zemun
4.2 192 BC Colosseum - Zemun
4.3 225 BC Colosseum - Zemun
4.4 192 BC Colosseum - Zemun
4.5 173 BC Colosseum - Zemun
4.6 181 BC Colosseum - Zemun
5.1 192 BC Žabac - Merkator
5.2 145 BC Žabac - Merkator
5.3 173 BC Žabac - Merkator
5.4 173 BC Žabac - Merkator
5.5 171 BC Žabac - Merkator
5.6 171 BC Žabac - Merkator
6.1 214 BC Colosseum - Zemun
6.2 178 BC Colosseum - Zemun
6.3 192 BC Colosseum - Zemun
6.4 217 BC Colosseum - Zemun
6.5 195 BC Colosseum - Zemun
6.6 179 BC Colosseum - Zemun
7.1 173 BC Colosseum - Zemun
7.2 180 BC Colosseum - Zemun
7.3 202 BC Colosseum - Zemun
7.4 181 BC Colosseum - Zemun
7.5 194 BC Colosseum - Zemun
7.6 206 BC Colosseum - Zemun
8.1 176 BC Žabac - Pinki
8.2 202 BC Žabac - Pinki
8.3 176 BC Žabac - Pinki
8.4 213 BC Žabac - Pinki
8.5 192 BC Žabac - Pinki
8.6 225 BC Žabac - Pinki
9.1 247 BC Colosseum - Zemun
9.2 183 BC Colosseum - Zemun
9.3 180 BC Colosseum - Zemun
9.4 212 BC Colosseum - Zemun
9.5 197 BC Colosseum - Zemun
9.6 139 BC Colosseum - Zemun
11.1 147 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 161 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 163 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 166 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 149 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 173 BC Colosseum - Zemun
12.2 185 BC Colosseum - Zemun
12.3 147 BC Colosseum - Zemun
12.4 193 BC Colosseum - Zemun
12.5 158 BC Colosseum - Zemun
12.6 159 BC Colosseum - Zemun
13.1 184 BC Colosseum - Zemun
13.2 183 BC Colosseum - Zemun
13.3 244 BC Colosseum - Zemun
13.4 234 BC Colosseum - Zemun
13.5 209 BC Colosseum - Zemun
13.6 148 BC Colosseum - Zemun
14.1 189 BC Colosseum - Zemun
14.2 194 BC Colosseum - Zemun
14.3 156 BC Colosseum - Zemun
14.4 224 BC Colosseum - Zemun
14.5 188 BC Colosseum - Zemun
14.6 180 BC Colosseum - Zemun
15.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 138 BC Bowling Stones - Sombor
16.2 165 BC Bowling Stones - Sombor
16.3 188 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 137 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 169 BC Bowling Stones - Sombor
16.6 161 BC Bowling Stones - Sombor