02:42   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Orfej Haliti
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 185.81
Ukupno oborenih pinova: 13378
Najveći game: 257
Najmanji game: 118
Pozicija na rang listi BSS: 5
Odigrano gejmova: 72

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 167 BC Colosseum - Zemun
1.2 153 BC Colosseum - Zemun
1.3 159 BC Colosseum - Zemun
1.4 177 BC Colosseum - Zemun
1.5 184 BC Colosseum - Zemun
1.6 189 BC Colosseum - Zemun
7.1 179 BC Žabac - Merkator
7.2 217 BC Žabac - Merkator
7.3 255 BC Žabac - Merkator
7.4 157 BC Žabac - Merkator
7.5 234 BC Žabac - Merkator
7.6 171 BC Žabac - Merkator
8.1 227 BC Colosseum - Zemun
8.2 149 BC Colosseum - Zemun
8.3 200 BC Colosseum - Zemun
8.4 154 BC Colosseum - Zemun
8.5 175 BC Colosseum - Zemun
8.6 168 BC Colosseum - Zemun
9.1 183 BC Žabac - Merkator
9.2 210 BC Žabac - Merkator
9.3 170 BC Žabac - Merkator
9.4 169 BC Žabac - Merkator
9.5 219 BC Žabac - Merkator
9.6 175 BC Žabac - Merkator
10.1 171 BC Žabac - Merkator
10.2 205 BC Žabac - Merkator
10.3 200 BC Žabac - Merkator
10.4 199 BC Žabac - Merkator
10.5 182 BC Žabac - Merkator
10.6 178 BC Žabac - Merkator
11.1 171 BC Žabac - Merkator
11.2 179 BC Žabac - Merkator
11.3 180 BC Žabac - Merkator
11.4 196 BC Žabac - Merkator
11.5 178 BC Žabac - Merkator
11.6 185 BC Žabac - Merkator
12.1 190 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 204 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 196 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 204 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 157 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 154 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 205 BC Žabac - Merkator
13.2 198 BC Žabac - Merkator
13.3 257 BC Žabac - Merkator
13.4 191 BC Žabac - Merkator
13.5 233 BC Žabac - Merkator
13.6 190 BC Žabac - Merkator
14.1 236 BC Colosseum - Zemun
14.2 213 BC Colosseum - Zemun
14.3 213 BC Colosseum - Zemun
14.4 227 BC Colosseum - Zemun
14.5 218 BC Colosseum - Zemun
14.6 159 BC Colosseum - Zemun
15.1 199 BC Žabac - Merkator
15.2 178 BC Žabac - Merkator
15.3 166 BC Žabac - Merkator
15.4 217 BC Žabac - Merkator
15.5 206 BC Žabac - Merkator
15.6 169 BC Žabac - Merkator
16.1 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 208 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 125 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 191 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 166 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 118 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 122 BC Bowling Stones - Sombor