04:37   31.03.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Srba Mirić
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 170.73
Ukupno oborenih pinova: 17927
Najveći game: 223
Najmanji game: 134
Pozicija na rang listi BSS: 43
Odigrano gejmova: 105

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 157 BC Colosseum - Zemun
1.2 182 BC Colosseum - Zemun
1.3 170 BC Colosseum - Zemun
1.4 196 BC Colosseum - Zemun
1.5 215 BC Colosseum - Zemun
1.6 159 BC Colosseum - Zemun
2.1 179 BC Colosseum - Zemun
2.2 139 BC Colosseum - Zemun
2.3 164 BC Colosseum - Zemun
2.4 152 BC Colosseum - Zemun
2.5 184 BC Colosseum - Zemun
2.6 203 BC Colosseum - Zemun
3.1 166 BC Žabac - Merkator
3.2 156 BC Žabac - Merkator
3.3 158 BC Žabac - Merkator
3.4 184 BC Žabac - Merkator
3.5 178 BC Žabac - Merkator
3.6 159 BC Žabac - Merkator
4.1 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 194 BC Žabac - Merkator
5.2 169 BC Žabac - Merkator
5.3 134 BC Žabac - Merkator
5.4 164 BC Žabac - Merkator
5.5 164 BC Žabac - Merkator
5.6 146 BC Žabac - Merkator
6.1 173 BC Žabac - Pinki
6.2 159 BC Žabac - Pinki
6.3 166 BC Žabac - Pinki
6.4 176 BC Žabac - Pinki
6.5 184 BC Žabac - Pinki
6.6 191 BC Žabac - Pinki
7.4 165 BC Žabac - Merkator
7.5 170 BC Žabac - Merkator
7.6 183 BC Žabac - Merkator
8.1 205 BC Colosseum - Zemun
8.2 151 BC Colosseum - Zemun
8.3 157 BC Colosseum - Zemun
8.4 195 BC Colosseum - Zemun
8.5 167 BC Colosseum - Zemun
8.6 192 BC Colosseum - Zemun
9.1 172 BC Žabac - Merkator
9.2 135 BC Žabac - Merkator
9.3 158 BC Žabac - Merkator
9.4 159 BC Žabac - Merkator
9.5 149 BC Žabac - Merkator
9.6 181 BC Žabac - Merkator
10.1 175 BC Žabac - Merkator
10.2 162 BC Žabac - Merkator
10.3 136 BC Žabac - Merkator
10.4 146 BC Žabac - Merkator
10.5 142 BC Žabac - Merkator
10.6 152 BC Žabac - Merkator
11.1 222 BC Žabac - Merkator
11.2 163 BC Žabac - Merkator
11.3 166 BC Žabac - Merkator
11.4 138 BC Žabac - Merkator
11.5 138 BC Žabac - Merkator
11.6 181 BC Žabac - Merkator
12.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 173 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 136 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 205 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 157 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 142 BC Žabac - Merkator
13.2 185 BC Žabac - Merkator
13.3 148 BC Žabac - Merkator
13.4 177 BC Žabac - Merkator
13.5 204 BC Žabac - Merkator
13.6 191 BC Žabac - Merkator
14.1 161 BC Colosseum - Zemun
14.2 201 BC Colosseum - Zemun
14.3 176 BC Colosseum - Zemun
14.4 174 BC Colosseum - Zemun
14.5 223 BC Colosseum - Zemun
14.6 164 BC Colosseum - Zemun
15.1 178 BC Žabac - Merkator
15.2 211 BC Žabac - Merkator
15.3 188 BC Žabac - Merkator
15.4 189 BC Žabac - Merkator
15.5 158 BC Žabac - Merkator
15.6 145 BC Žabac - Merkator
16.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 162 BC Žabac - Merkator
17.2 201 BC Žabac - Merkator
17.3 158 BC Žabac - Merkator
17.4 172 BC Žabac - Merkator
17.5 192 BC Žabac - Merkator
17.6 180 BC Žabac - Merkator
18.1 191 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 144 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 156 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 146 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 160 BC Bowling Stones - Sombor