03:30   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Strahinja Milinić
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: dete (HENDIKEP: +8)
Prosečan game: 167.29
Ukupno oborenih pinova: 13383
Najveći game: 235
Najmanji game: 114
Pozicija na rang listi BSS: 51
Odigrano gejmova: 80

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 197 BC Colosseum - Zemun
1.2 160 BC Colosseum - Zemun
1.3 183 BC Colosseum - Zemun
1.4 176 BC Colosseum - Zemun
1.5 179 BC Colosseum - Zemun
1.6 188 BC Colosseum - Zemun
2.1 177 BC Colosseum - Zemun
2.2 170 BC Colosseum - Zemun
2.3 187 BC Colosseum - Zemun
2.4 224 BC Colosseum - Zemun
2.5 197 BC Colosseum - Zemun
2.6 157 BC Colosseum - Zemun
3.1 204 BC Žabac - Merkator
3.2 196 BC Žabac - Merkator
3.3 153 BC Žabac - Merkator
3.4 173 BC Žabac - Merkator
3.5 186 BC Žabac - Merkator
3.6 184 BC Žabac - Merkator
4.1 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 154 BC Žabac - Merkator
5.2 175 BC Žabac - Merkator
5.3 162 BC Žabac - Merkator
5.4 190 BC Žabac - Merkator
5.5 177 BC Žabac - Merkator
5.6 152 BC Žabac - Merkator
6.1 235 BC Žabac - Pinki
6.2 181 BC Žabac - Pinki
6.3 215 BC Žabac - Pinki
6.4 163 BC Žabac - Pinki
6.5 169 BC Žabac - Pinki
6.6 156 BC Žabac - Pinki
7.1 173 BC Žabac - Merkator
7.2 145 BC Žabac - Merkator
7.3 142 BC Žabac - Merkator
8.1 159 BC Colosseum - Zemun
8.2 162 BC Colosseum - Zemun
8.3 194 BC Colosseum - Zemun
8.4 176 BC Colosseum - Zemun
8.5 223 BC Colosseum - Zemun
8.6 160 BC Colosseum - Zemun
9.1 168 BC Žabac - Merkator
9.2 118 BC Žabac - Merkator
9.3 155 BC Žabac - Merkator
9.4 165 BC Žabac - Merkator
9.5 164 BC Žabac - Merkator
9.6 148 BC Žabac - Merkator
10.1 176 BC Žabac - Merkator
10.2 114 BC Žabac - Merkator
10.3 192 BC Žabac - Merkator
10.4 123 BC Žabac - Merkator
10.5 175 BC Žabac - Merkator
10.6 140 BC Žabac - Merkator
11.1 196 BC Žabac - Merkator
11.2 126 BC Žabac - Merkator
11.3 118 BC Žabac - Merkator
12.1 145 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 173 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 158 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 185 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 120 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 152 BC Žabac - Merkator
13.2 117 BC Žabac - Merkator
17.1 167 BC Žabac - Merkator
17.2 150 BC Žabac - Merkator
17.3 167 BC Žabac - Merkator
17.4 188 BC Žabac - Merkator
17.5 144 BC Žabac - Merkator
17.6 202 BC Žabac - Merkator
18.1 121 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 137 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 135 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 156 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 127 BC Bowling Stones - Sombor