05:03   31.03.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Bratislav Milinić
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 162.95
Ukupno oborenih pinova: 17273
Najveći game: 234
Najmanji game: 111
Pozicija na rang listi BSS: 60
Odigrano gejmova: 106

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 150 BC Colosseum - Zemun
1.2 192 BC Colosseum - Zemun
1.3 171 BC Colosseum - Zemun
1.4 146 BC Colosseum - Zemun
1.5 183 BC Colosseum - Zemun
1.6 155 BC Colosseum - Zemun
2.1 131 BC Colosseum - Zemun
2.2 225 BC Colosseum - Zemun
2.3 184 BC Colosseum - Zemun
2.4 155 BC Colosseum - Zemun
3.1 178 BC Žabac - Merkator
3.2 152 BC Žabac - Merkator
3.3 191 BC Žabac - Merkator
3.4 129 BC Žabac - Merkator
3.5 169 BC Žabac - Merkator
3.6 184 BC Žabac - Merkator
4.1 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 126 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 157 BC Žabac - Merkator
5.2 196 BC Žabac - Merkator
5.3 155 BC Žabac - Merkator
5.4 125 BC Žabac - Merkator
5.5 167 BC Žabac - Merkator
5.6 166 BC Žabac - Merkator
6.1 177 BC Žabac - Pinki
6.2 174 BC Žabac - Pinki
6.3 169 BC Žabac - Pinki
6.4 160 BC Žabac - Pinki
6.5 133 BC Žabac - Pinki
6.6 204 BC Žabac - Pinki
7.1 178 BC Žabac - Merkator
7.2 178 BC Žabac - Merkator
7.3 169 BC Žabac - Merkator
7.4 180 BC Žabac - Merkator
7.5 141 BC Žabac - Merkator
7.6 135 BC Žabac - Merkator
8.1 188 BC Colosseum - Zemun
8.2 151 BC Colosseum - Zemun
8.3 156 BC Colosseum - Zemun
8.4 157 BC Colosseum - Zemun
8.5 160 BC Colosseum - Zemun
8.6 178 BC Colosseum - Zemun
9.1 148 BC Žabac - Merkator
9.2 130 BC Žabac - Merkator
9.3 193 BC Žabac - Merkator
9.4 192 BC Žabac - Merkator
9.5 146 BC Žabac - Merkator
9.6 176 BC Žabac - Merkator
10.1 159 BC Žabac - Merkator
10.2 169 BC Žabac - Merkator
10.3 186 BC Žabac - Merkator
10.4 171 BC Žabac - Merkator
10.5 127 BC Žabac - Merkator
10.6 151 BC Žabac - Merkator
11.1 201 BC Žabac - Merkator
11.2 234 BC Žabac - Merkator
11.3 153 BC Žabac - Merkator
11.4 168 BC Žabac - Merkator
11.5 183 BC Žabac - Merkator
11.6 157 BC Žabac - Merkator
12.1 117 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 139 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 133 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 123 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 123 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 139 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 180 BC Žabac - Merkator
13.2 192 BC Žabac - Merkator
13.3 207 BC Žabac - Merkator
13.4 156 BC Žabac - Merkator
13.5 161 BC Žabac - Merkator
13.6 193 BC Žabac - Merkator
14.1 203 BC Colosseum - Zemun
14.2 199 BC Colosseum - Zemun
14.3 139 BC Colosseum - Zemun
14.4 137 BC Colosseum - Zemun
14.5 191 BC Colosseum - Zemun
14.6 165 BC Colosseum - Zemun
15.1 148 BC Žabac - Merkator
15.2 117 BC Žabac - Merkator
15.3 145 BC Žabac - Merkator
15.4 159 BC Žabac - Merkator
15.5 136 BC Žabac - Merkator
15.6 165 BC Žabac - Merkator
16.1 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 140 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 154 BC Žabac - Merkator
17.2 205 BC Žabac - Merkator
17.3 158 BC Žabac - Merkator
17.4 161 BC Žabac - Merkator
17.5 199 BC Žabac - Merkator
17.6 156 BC Žabac - Merkator
18.1 148 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 111 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 171 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 154 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 124 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 135 BC Bowling Stones - Sombor