04:05   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Miladin Dabetić
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 144.13
Ukupno oborenih pinova: 6630
Najveći game: 193
Najmanji game: 106
Pozicija na rang listi BSS: 71
Odigrano gejmova: 46

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 142 BC Colosseum - Zemun
2.2 167 BC Colosseum - Zemun
2.3 159 BC Colosseum - Zemun
2.4 144 BC Colosseum - Zemun
2.5 164 BC Colosseum - Zemun
2.6 165 BC Colosseum - Zemun
3.1 123 BC Žabac - Merkator
3.2 139 BC Žabac - Merkator
3.3 178 BC Žabac - Merkator
3.4 117 BC Žabac - Merkator
3.5 137 BC Žabac - Merkator
4.1 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 126 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 145 BC Žabac - Merkator
5.2 132 BC Žabac - Merkator
5.3 111 BC Žabac - Merkator
5.4 127 BC Žabac - Merkator
11.4 183 BC Žabac - Merkator
11.5 139 BC Žabac - Merkator
11.6 144 BC Žabac - Merkator
13.3 146 BC Žabac - Merkator
13.4 145 BC Žabac - Merkator
13.5 118 BC Žabac - Merkator
13.6 125 BC Žabac - Merkator
15.1 123 BC Žabac - Merkator
15.2 124 BC Žabac - Merkator
15.3 106 BC Žabac - Merkator
15.4 122 BC Žabac - Merkator
15.5 111 BC Žabac - Merkator
15.6 116 BC Žabac - Merkator
16.1 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 125 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 124 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 160 BC Žabac - Merkator
17.2 172 BC Žabac - Merkator
17.3 123 BC Žabac - Merkator
17.4 193 BC Žabac - Merkator
17.5 141 BC Žabac - Merkator
17.6 170 BC Žabac - Merkator