06:17   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Marinko Korda
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 180.34
Ukupno oborenih pinova: 11722
Najveći game: 254
Najmanji game: 125
Pozicija na rang listi BSS: 14
Odigrano gejmova: 65

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 177 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 177 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 189 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 181 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 166 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 158 BC Colosseum - Zemun
3.2 191 BC Colosseum - Zemun
3.3 175 BC Colosseum - Zemun
3.4 170 BC Colosseum - Zemun
4.1 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 254 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 201 BC Colosseum - Zemun
6.5 151 BC Colosseum - Zemun
6.6 191 BC Colosseum - Zemun
7.1 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 125 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 231 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 233 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 170 BC Colosseum - Zemun
12.5 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 185 BC Žabac - Merkator
13.2 201 BC Žabac - Merkator
13.3 202 BC Žabac - Merkator
13.4 178 BC Žabac - Merkator
13.5 170 BC Žabac - Merkator
13.6 133 BC Žabac - Merkator
14.1 201 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 192 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 191 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 177 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 243 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo