16:35   25.02.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Vinko Ilić
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 174.94
Ukupno oborenih pinova: 18019
Najveći game: 244
Najmanji game: 125
Pozicija na rang listi BSS: 29
Odigrano gejmova: 103

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 149 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 137 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 190 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 194 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 135 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 197 BC Colosseum - Zemun
3.2 172 BC Colosseum - Zemun
3.3 160 BC Colosseum - Zemun
3.5 167 BC Colosseum - Zemun
3.6 145 BC Colosseum - Zemun
4.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 148 BC Colosseum - Zemun
6.2 177 BC Colosseum - Zemun
6.3 125 BC Colosseum - Zemun
6.6 176 BC Colosseum - Zemun
7.1 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 129 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 231 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 235 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 158 BC Colosseum - Zemun
11.3 191 BC Colosseum - Zemun
11.4 217 BC Colosseum - Zemun
11.5 158 BC Colosseum - Zemun
11.6 157 BC Colosseum - Zemun
12.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 189 BC Žabac - Merkator
13.2 166 BC Žabac - Merkator
13.3 168 BC Žabac - Merkator
13.4 179 BC Žabac - Merkator
13.5 179 BC Žabac - Merkator
13.6 149 BC Žabac - Merkator
14.1 168 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 174 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 167 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 173 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 174 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 244 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 172 BC Žabac - Pinki
16.2 192 BC Žabac - Pinki
16.3 202 BC Žabac - Pinki
16.4 214 BC Žabac - Pinki
16.5 177 BC Žabac - Pinki
16.6 159 BC Žabac - Pinki
17.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 170 BC Colosseum - Zemun
18.2 167 BC Colosseum - Zemun
18.3 173 BC Colosseum - Zemun
18.4 156 BC Colosseum - Zemun
18.5 209 BC Colosseum - Zemun
18.6 203 BC Colosseum - Zemun