04:45   31.03.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Katica Janjić
Reg. broj: 0
Tim: RAVANGRAD
Pol: žensko (HENDIKEP: +8)
Prosečan game: 173.30
Ukupno oborenih pinova: 15250
Najveći game: 231
Najmanji game: 120
Pozicija na rang listi BSS: 33
Odigrano gejmova: 88

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.4 177 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 148 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 180 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 189 BC Colosseum - Zemun
2.2 157 BC Colosseum - Zemun
2.3 202 BC Colosseum - Zemun
2.4 165 BC Colosseum - Zemun
2.5 180 BC Colosseum - Zemun
2.6 174 BC Colosseum - Zemun
3.1 201 BC Žabac - Pinki
3.2 162 BC Žabac - Pinki
3.3 167 BC Žabac - Pinki
3.4 167 BC Žabac - Pinki
3.5 204 BC Žabac - Pinki
3.6 182 BC Žabac - Pinki
4.4 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 189 BC Colosseum - Zemun
5.2 150 BC Colosseum - Zemun
5.3 185 BC Colosseum - Zemun
5.4 205 BC Colosseum - Zemun
5.5 159 BC Colosseum - Zemun
5.6 151 BC Colosseum - Zemun
7.4 164 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 169 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 165 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 187 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 165 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 199 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 181 BC Bowling Stones - Sombor
8.5 189 BC Bowling Stones - Sombor
8.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 171 BC Žabac - Merkator
9.2 186 BC Žabac - Merkator
9.3 136 BC Žabac - Merkator
9.4 159 BC Žabac - Merkator
9.5 160 BC Žabac - Merkator
9.6 162 BC Žabac - Merkator
10.1 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 217 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 208 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 167 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 140 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 165 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 166 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 157 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 179 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 120 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 153 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 154 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 195 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 156 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 189 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 190 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 231 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 181 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 179 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 164 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 218 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 161 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 188 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 153 BC Colosseum - Zemun
16.2 152 BC Colosseum - Zemun
16.3 197 BC Colosseum - Zemun
16.4 166 BC Colosseum - Zemun
16.5 152 BC Colosseum - Zemun
16.6 140 BC Colosseum - Zemun
17.4 155 BC Colosseum - Zemun
17.5 174 BC Colosseum - Zemun
17.6 187 BC Colosseum - Zemun
18.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 184 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 174 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 231 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 160 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 148 BC Bowling Stones - Sombor