03:35   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Oliver Lađarević
Reg. broj: 0
Tim: RAVANGRAD
Pol: muško
Prosečan game: 163.64
Ukupno oborenih pinova: 10800
Najveći game: 221
Najmanji game: 117
Pozicija na rang listi BSS: 57
Odigrano gejmova: 66

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
3.4 170 BC Žabac - Pinki
3.5 216 BC Žabac - Pinki
3.6 201 BC Žabac - Pinki
4.1 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 123 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 195 BC Colosseum - Zemun
5.2 169 BC Colosseum - Zemun
5.3 164 BC Colosseum - Zemun
5.4 162 BC Colosseum - Zemun
5.5 154 BC Colosseum - Zemun
5.6 178 BC Colosseum - Zemun
6.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 169 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 188 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 140 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 144 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 144 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 189 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 163 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 159 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 157 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 175 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 182 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 139 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 162 BC Bowling Stones - Sombor
8.5 194 BC Bowling Stones - Sombor
8.6 175 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 152 BC Žabac - Merkator
9.2 172 BC Žabac - Merkator
9.3 159 BC Žabac - Merkator
9.4 170 BC Žabac - Merkator
9.5 150 BC Žabac - Merkator
9.6 137 BC Žabac - Merkator
10.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 117 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 132 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 140 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 165 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 125 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 175 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 130 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 151 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 175 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 169 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 158 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 147 BC Colosseum - Zemun
17.2 144 BC Colosseum - Zemun
17.3 181 BC Colosseum - Zemun
17.4 164 BC Colosseum - Zemun
17.5 149 BC Colosseum - Zemun
17.6 180 BC Colosseum - Zemun
18.1 157 BC Bowling Stones - Sombor
18.2 221 BC Bowling Stones - Sombor
18.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
18.4 143 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 159 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 133 BC Bowling Stones - Sombor