03:45   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Dragan Veljović
Reg. broj: 0
Tim: RAVANGRAD
Pol: muško
Prosečan game: 173.73
Ukupno oborenih pinova: 9034
Najveći game: 235
Najmanji game: 121
Pozicija na rang listi BSS: 32
Odigrano gejmova: 52

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 192 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 162 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 235 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 176 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 157 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 189 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 121 BC Colosseum - Zemun
2.2 158 BC Colosseum - Zemun
2.3 170 BC Colosseum - Zemun
2.4 214 BC Colosseum - Zemun
2.5 225 BC Colosseum - Zemun
2.6 190 BC Colosseum - Zemun
3.1 146 BC Žabac - Pinki
3.2 192 BC Žabac - Pinki
3.3 145 BC Žabac - Pinki
4.1 233 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 190 BC Colosseum - Zemun
5.2 181 BC Colosseum - Zemun
5.3 173 BC Colosseum - Zemun
5.4 154 BC Colosseum - Zemun
5.5 191 BC Colosseum - Zemun
5.6 137 BC Colosseum - Zemun
6.1 149 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 146 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 171 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 153 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 165 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 135 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 150 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 188 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 173 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 189 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 186 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 178 BC Colosseum - Zemun
17.2 190 BC Colosseum - Zemun
17.3 172 BC Colosseum - Zemun
17.4 183 BC Colosseum - Zemun
17.5 173 BC Colosseum - Zemun
17.6 185 BC Colosseum - Zemun
18.4 177 BC Bowling Stones - Sombor
18.5 160 BC Bowling Stones - Sombor
18.6 208 BC Bowling Stones - Sombor