04:02   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Goran Videkanić
Reg. broj: 0
Tim: RAVANGRAD
Pol: muško
Prosečan game: 175.31
Ukupno oborenih pinova: 14551
Najveći game: 234
Najmanji game: 120
Pozicija na rang listi BSS: 27
Odigrano gejmova: 83

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 185 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 161 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 157 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 120 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 166 BC Colosseum - Zemun
2.2 179 BC Colosseum - Zemun
2.3 199 BC Colosseum - Zemun
2.4 181 BC Colosseum - Zemun
2.5 179 BC Colosseum - Zemun
2.6 201 BC Colosseum - Zemun
3.1 157 BC Žabac - Pinki
3.2 167 BC Žabac - Pinki
3.3 226 BC Žabac - Pinki
3.4 174 BC Žabac - Pinki
3.5 192 BC Žabac - Pinki
3.6 194 BC Žabac - Pinki
4.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 234 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 213 BC Colosseum - Zemun
5.2 168 BC Colosseum - Zemun
5.3 180 BC Colosseum - Zemun
5.4 195 BC Colosseum - Zemun
5.5 166 BC Colosseum - Zemun
5.6 169 BC Colosseum - Zemun
6.1 201 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 153 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 179 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 135 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
7.2 157 BC Bowling Stones - Sombor
7.3 175 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 210 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 194 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 135 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 182 BC Bowling Stones - Sombor
8.2 191 BC Bowling Stones - Sombor
8.3 138 BC Bowling Stones - Sombor
8.4 162 BC Bowling Stones - Sombor
8.5 205 BC Bowling Stones - Sombor
8.6 193 BC Bowling Stones - Sombor
9.1 151 BC Žabac - Merkator
9.2 161 BC Žabac - Merkator
9.3 178 BC Žabac - Merkator
9.4 167 BC Žabac - Merkator
9.5 172 BC Žabac - Merkator
9.6 188 BC Žabac - Merkator
10.1 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 214 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 149 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 170 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 167 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 150 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 145 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 181 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 191 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 202 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 158 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 144 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 138 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 215 BC Colosseum - Zemun
16.2 179 BC Colosseum - Zemun
16.3 169 BC Colosseum - Zemun
16.4 157 BC Colosseum - Zemun
16.5 189 BC Colosseum - Zemun
16.6 193 BC Colosseum - Zemun