03:19   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Mladen Aćimović
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 179.73
Ukupno oborenih pinova: 11503
Najveći game: 245
Najmanji game: 132
Pozicija na rang listi BSS: 17
Odigrano gejmova: 64

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.3 192 BC Žabac - Pinki
1.4 156 BC Žabac - Pinki
1.5 159 BC Žabac - Pinki
1.6 183 BC Žabac - Pinki
3.1 173 BC Žabac - Pinki
3.2 194 BC Žabac - Pinki
3.3 190 BC Žabac - Pinki
3.4 184 BC Žabac - Pinki
3.5 160 BC Žabac - Pinki
3.6 151 BC Žabac - Pinki
5.1 185 BC Colosseum - Zemun
5.2 203 BC Colosseum - Zemun
5.3 226 BC Colosseum - Zemun
5.4 187 BC Colosseum - Zemun
5.5 164 BC Colosseum - Zemun
7.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 226 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 211 BC Žabac - Pinki
8.2 170 BC Žabac - Pinki
8.3 169 BC Žabac - Pinki
8.4 177 BC Žabac - Pinki
8.5 166 BC Žabac - Pinki
8.6 181 BC Žabac - Pinki
9.3 171 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 212 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 215 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 192 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 245 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 166 BC Colosseum - Zemun
11.6 156 BC Colosseum - Zemun
12.1 160 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 167 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 175 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 153 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 170 BC Colosseum - Zemun
13.2 170 BC Colosseum - Zemun
13.3 160 BC Colosseum - Zemun
15.1 164 BC Žabac - Merkator
15.2 201 BC Žabac - Merkator
15.3 165 BC Žabac - Merkator
15.4 162 BC Žabac - Merkator
15.5 151 BC Žabac - Merkator
15.6 150 BC Žabac - Merkator
16.3 177 BC Žabac - Pinki
16.4 224 BC Žabac - Pinki
16.5 132 BC Žabac - Pinki
16.6 214 BC Žabac - Pinki
17.1 158 BC Colosseum - Zemun
17.2 197 BC Colosseum - Zemun
17.3 175 BC Colosseum - Zemun
17.4 199 BC Colosseum - Zemun
17.5 175 BC Colosseum - Zemun
17.6 200 BC Colosseum - Zemun