03:34   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Dragan Bogovac
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 168.11
Ukupno oborenih pinova: 7901
Najveći game: 206
Najmanji game: 131
Pozicija na rang listi BSS: 49
Odigrano gejmova: 47

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 167 BC Žabac - Pinki
2.2 173 BC Žabac - Pinki
2.3 183 BC Žabac - Pinki
2.4 206 BC Žabac - Pinki
2.5 131 BC Žabac - Pinki
2.6 169 BC Žabac - Pinki
3.4 191 BC Žabac - Pinki
3.5 144 BC Žabac - Pinki
3.6 195 BC Žabac - Pinki
4.2 191 BC Žabac - Pinki
4.3 135 BC Žabac - Pinki
4.4 188 BC Žabac - Pinki
4.5 164 BC Žabac - Pinki
4.6 150 BC Žabac - Pinki
5.1 148 BC Colosseum - Zemun
5.2 134 BC Colosseum - Zemun
6.1 173 BC Žabac - Pinki
6.2 180 BC Žabac - Pinki
6.3 181 BC Žabac - Pinki
6.4 151 BC Žabac - Pinki
6.6 160 BC Žabac - Pinki
7.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 185 BC Colosseum - Zemun
11.2 169 BC Colosseum - Zemun
11.3 161 BC Colosseum - Zemun
11.4 163 BC Colosseum - Zemun
11.5 202 BC Colosseum - Zemun
11.6 157 BC Colosseum - Zemun
14.6 159 BC Žabac - Pinki
15.1 157 BC Žabac - Merkator
15.2 196 BC Žabac - Merkator
15.3 198 BC Žabac - Merkator
15.4 172 BC Žabac - Merkator
15.5 150 BC Žabac - Merkator
15.6 181 BC Žabac - Merkator
18.1 177 BC Žabac - Pinki
18.2 146 BC Žabac - Pinki
18.3 185 BC Žabac - Pinki
18.4 181 BC Žabac - Pinki
18.5 141 BC Žabac - Pinki
18.6 162 BC Žabac - Pinki