02:59   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Neven Jokić
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 170.25
Ukupno oborenih pinova: 12769
Najveći game: 228
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 44
Odigrano gejmova: 75

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 190 BC Žabac - Pinki
1.2 159 BC Žabac - Pinki
1.3 148 BC Žabac - Pinki
1.4 168 BC Žabac - Pinki
1.5 142 BC Žabac - Pinki
1.6 148 BC Žabac - Pinki
2.1 156 BC Žabac - Pinki
2.2 179 BC Žabac - Pinki
2.3 185 BC Žabac - Pinki
2.4 225 BC Žabac - Pinki
2.5 166 BC Žabac - Pinki
2.6 182 BC Žabac - Pinki
4.1 147 BC Žabac - Pinki
4.2 145 BC Žabac - Pinki
4.3 146 BC Žabac - Pinki
4.4 156 BC Žabac - Pinki
5.3 206 BC Colosseum - Zemun
5.4 172 BC Colosseum - Zemun
5.5 162 BC Colosseum - Zemun
5.6 228 BC Colosseum - Zemun
6.1 188 BC Žabac - Pinki
6.2 189 BC Žabac - Pinki
6.3 190 BC Žabac - Pinki
6.4 179 BC Žabac - Pinki
6.5 172 BC Žabac - Pinki
8.1 161 BC Žabac - Pinki
8.2 140 BC Žabac - Pinki
8.3 170 BC Žabac - Pinki
8.4 154 BC Žabac - Pinki
8.5 170 BC Žabac - Pinki
8.6 192 BC Žabac - Pinki
9.1 224 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 186 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 175 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 155 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 149 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 164 BC Colosseum - Zemun
11.2 147 BC Colosseum - Zemun
11.3 174 BC Colosseum - Zemun
11.4 169 BC Colosseum - Zemun
12.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 147 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 128 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 155 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 137 BC Colosseum - Zemun
13.5 138 BC Colosseum - Zemun
13.6 145 BC Colosseum - Zemun
14.1 141 BC Žabac - Pinki
14.2 203 BC Žabac - Pinki
14.3 214 BC Žabac - Pinki
14.4 176 BC Žabac - Pinki
14.5 165 BC Žabac - Pinki
16.1 199 BC Žabac - Pinki
16.2 156 BC Žabac - Pinki
16.3 177 BC Žabac - Pinki
16.4 211 BC Žabac - Pinki
16.5 161 BC Žabac - Pinki
16.6 169 BC Žabac - Pinki
17.1 134 BC Colosseum - Zemun
17.2 169 BC Colosseum - Zemun
17.3 201 BC Colosseum - Zemun
17.4 173 BC Colosseum - Zemun
17.5 203 BC Colosseum - Zemun
17.6 196 BC Colosseum - Zemun
18.1 134 BC Žabac - Pinki
18.2 165 BC Žabac - Pinki
18.3 167 BC Žabac - Pinki
18.4 190 BC Žabac - Pinki
18.5 178 BC Žabac - Pinki
18.6 169 BC Žabac - Pinki