03:15   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Čedo Šaponja
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 174.97
Ukupno oborenih pinova: 15747
Najveći game: 226
Najmanji game: 133
Pozicija na rang listi BSS: 28
Odigrano gejmova: 90

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 154 BC Žabac - Pinki
1.2 154 BC Žabac - Pinki
1.3 213 BC Žabac - Pinki
1.4 164 BC Žabac - Pinki
1.5 157 BC Žabac - Pinki
1.6 160 BC Žabac - Pinki
2.1 148 BC Žabac - Pinki
2.2 217 BC Žabac - Pinki
2.3 213 BC Žabac - Pinki
2.4 167 BC Žabac - Pinki
2.5 168 BC Žabac - Pinki
2.6 172 BC Žabac - Pinki
3.1 161 BC Žabac - Pinki
3.2 163 BC Žabac - Pinki
3.3 159 BC Žabac - Pinki
4.1 182 BC Žabac - Pinki
4.2 176 BC Žabac - Pinki
4.3 154 BC Žabac - Pinki
4.4 184 BC Žabac - Pinki
4.5 181 BC Žabac - Pinki
4.6 201 BC Žabac - Pinki
5.1 192 BC Colosseum - Zemun
5.2 191 BC Colosseum - Zemun
5.3 206 BC Colosseum - Zemun
5.4 148 BC Colosseum - Zemun
5.6 151 BC Colosseum - Zemun
6.1 189 BC Žabac - Pinki
6.2 226 BC Žabac - Pinki
6.3 169 BC Žabac - Pinki
6.5 170 BC Žabac - Pinki
6.6 171 BC Žabac - Pinki
7.1 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 215 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 157 BC Žabac - Pinki
8.2 182 BC Žabac - Pinki
8.3 209 BC Žabac - Pinki
8.4 214 BC Žabac - Pinki
8.5 159 BC Žabac - Pinki
8.6 138 BC Žabac - Pinki
9.1 133 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 149 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 158 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 159 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 222 BC Colosseum - Zemun
11.2 140 BC Colosseum - Zemun
11.3 203 BC Colosseum - Zemun
11.4 140 BC Colosseum - Zemun
11.5 192 BC Colosseum - Zemun
11.6 165 BC Colosseum - Zemun
12.1 161 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 146 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 140 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 180 BC Colosseum - Zemun
13.5 193 BC Colosseum - Zemun
13.6 194 BC Colosseum - Zemun
14.1 159 BC Žabac - Pinki
14.2 179 BC Žabac - Pinki
14.3 170 BC Žabac - Pinki
14.4 175 BC Žabac - Pinki
14.5 162 BC Žabac - Pinki
14.6 146 BC Žabac - Pinki
15.1 165 BC Žabac - Merkator
15.2 189 BC Žabac - Merkator
15.3 202 BC Žabac - Merkator
15.4 202 BC Žabac - Merkator
15.5 191 BC Žabac - Merkator
15.6 158 BC Žabac - Merkator
16.1 157 BC Žabac - Pinki
16.2 194 BC Žabac - Pinki
16.3 156 BC Žabac - Pinki
16.4 182 BC Žabac - Pinki
16.5 156 BC Žabac - Pinki
16.6 160 BC Žabac - Pinki
18.1 136 BC Žabac - Pinki
18.2 185 BC Žabac - Pinki
18.3 204 BC Žabac - Pinki
18.4 216 BC Žabac - Pinki
18.5 181 BC Žabac - Pinki
18.6 189 BC Žabac - Pinki