10:32   27.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Tamaš Balaša
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 170.91
Ukupno oborenih pinova: 9229
Najveći game: 233
Najmanji game: 118
Pozicija na rang listi BSS: 41
Odigrano gejmova: 54

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 176 BC Žabac - Pinki
1.2 170 BC Žabac - Pinki
1.3 129 BC Žabac - Pinki
1.4 162 BC Žabac - Pinki
1.5 180 BC Žabac - Pinki
1.6 168 BC Žabac - Pinki
4.1 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 233 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 224 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 221 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 121 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.5 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 179 BC Žabac - Merkator
7.2 168 BC Žabac - Merkator
7.3 146 BC Žabac - Merkator
7.4 202 BC Žabac - Merkator
7.5 175 BC Žabac - Merkator
7.6 169 BC Žabac - Merkator
8.1 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 174 BC Colosseum - Zemun
9.2 141 BC Colosseum - Zemun
9.3 174 BC Colosseum - Zemun
9.4 204 BC Colosseum - Zemun
9.5 161 BC Colosseum - Zemun
9.6 184 BC Colosseum - Zemun
10.1 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 134 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 142 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 208 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 118 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 196 BC Fun - Bačko Dušanovo