09:29   27.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Karolj Bece
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 158.89
Ukupno oborenih pinova: 14777
Najveći game: 229
Najmanji game: 112
Pozicija na rang listi BSS: 64
Odigrano gejmova: 93

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 147 BC Žabac - Pinki
1.2 169 BC Žabac - Pinki
1.3 158 BC Žabac - Pinki
1.4 130 BC Žabac - Pinki
1.5 171 BC Žabac - Pinki
1.6 147 BC Žabac - Pinki
2.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 165 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 164 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 112 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 150 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 112 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 141 BC Colosseum - Zemun
3.2 155 BC Colosseum - Zemun
3.3 119 BC Colosseum - Zemun
3.4 166 BC Colosseum - Zemun
3.5 157 BC Colosseum - Zemun
3.6 133 BC Colosseum - Zemun
4.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 174 BC Colosseum - Zemun
5.2 163 BC Colosseum - Zemun
5.3 184 BC Colosseum - Zemun
5.4 167 BC Colosseum - Zemun
5.5 147 BC Colosseum - Zemun
5.6 170 BC Colosseum - Zemun
6.1 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 167 BC Žabac - Merkator
7.2 123 BC Žabac - Merkator
7.3 184 BC Žabac - Merkator
7.4 148 BC Žabac - Merkator
7.5 229 BC Žabac - Merkator
7.6 177 BC Žabac - Merkator
8.1 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 135 BC Colosseum - Zemun
9.2 148 BC Colosseum - Zemun
9.3 133 BC Colosseum - Zemun
9.4 138 BC Colosseum - Zemun
9.5 147 BC Colosseum - Zemun
9.6 158 BC Colosseum - Zemun
10.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 133 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 161 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 119 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 200 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 139 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 145 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 145 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 123 BC Colosseum - Zemun
15.2 179 BC Colosseum - Zemun
15.3 158 BC Colosseum - Zemun
15.4 174 BC Colosseum - Zemun
15.5 168 BC Colosseum - Zemun
15.6 158 BC Colosseum - Zemun
16.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 113 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 164 BC Fun - Bačko Dušanovo