04:09   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Zoltan Dudaš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 178.49
Ukupno oborenih pinova: 17849
Najveći game: 226
Najmanji game: 130
Pozicija na rang listi BSS: 19
Odigrano gejmova: 100

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 181 BC Žabac - Pinki
1.2 133 BC Žabac - Pinki
1.3 172 BC Žabac - Pinki
1.4 167 BC Žabac - Pinki
1.5 172 BC Žabac - Pinki
1.6 181 BC Žabac - Pinki
2.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 154 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 147 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 150 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 137 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 218 BC Colosseum - Zemun
3.2 170 BC Colosseum - Zemun
3.3 192 BC Colosseum - Zemun
3.4 153 BC Colosseum - Zemun
3.5 199 BC Colosseum - Zemun
3.6 172 BC Colosseum - Zemun
4.1 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 188 BC Colosseum - Zemun
5.2 155 BC Colosseum - Zemun
5.3 189 BC Colosseum - Zemun
5.4 157 BC Colosseum - Zemun
5.5 178 BC Colosseum - Zemun
5.6 211 BC Colosseum - Zemun
6.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.5 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 130 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 142 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 186 BC Colosseum - Zemun
9.2 159 BC Colosseum - Zemun
9.3 185 BC Colosseum - Zemun
9.4 198 BC Colosseum - Zemun
9.5 226 BC Colosseum - Zemun
9.6 160 BC Colosseum - Zemun
10.1 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 175 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 166 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 154 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 180 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 200 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 146 BC Colosseum - Zemun
15.2 195 BC Colosseum - Zemun
15.3 213 BC Colosseum - Zemun
15.4 151 BC Colosseum - Zemun
15.5 172 BC Colosseum - Zemun
15.6 181 BC Colosseum - Zemun
16.1 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 224 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo