03:22   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Norbert Gebleš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 162.99
Ukupno oborenih pinova: 14506
Najveći game: 231
Najmanji game: 106
Pozicija na rang listi BSS: 59
Odigrano gejmova: 89

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 131 BC Žabac - Pinki
1.2 137 BC Žabac - Pinki
1.3 148 BC Žabac - Pinki
1.4 193 BC Žabac - Pinki
1.5 156 BC Žabac - Pinki
1.6 149 BC Žabac - Pinki
2.1 106 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 144 BC Colosseum - Zemun
3.2 181 BC Colosseum - Zemun
3.3 184 BC Colosseum - Zemun
3.4 162 BC Colosseum - Zemun
3.5 183 BC Colosseum - Zemun
3.6 213 BC Colosseum - Zemun
4.1 139 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 139 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 120 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 231 BC Colosseum - Zemun
5.2 221 BC Colosseum - Zemun
5.3 154 BC Colosseum - Zemun
5.4 224 BC Colosseum - Zemun
5.5 174 BC Colosseum - Zemun
5.6 161 BC Colosseum - Zemun
6.1 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 193 BC Žabac - Merkator
7.2 170 BC Žabac - Merkator
7.3 126 BC Žabac - Merkator
7.4 135 BC Žabac - Merkator
7.5 194 BC Žabac - Merkator
7.6 190 BC Žabac - Merkator
8.1 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 134 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 112 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 162 BC Colosseum - Zemun
9.2 160 BC Colosseum - Zemun
9.3 136 BC Colosseum - Zemun
9.4 225 BC Colosseum - Zemun
9.5 173 BC Colosseum - Zemun
9.6 135 BC Colosseum - Zemun
10.1 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 134 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 142 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 127 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 121 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 219 BC Colosseum - Zemun
15.2 179 BC Colosseum - Zemun
15.3 183 BC Colosseum - Zemun
15.4 168 BC Colosseum - Zemun
15.5 160 BC Colosseum - Zemun
15.6 167 BC Colosseum - Zemun
16.1 123 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.2 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.3 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.4 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.5 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.6 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 122 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 120 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.4 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo