08:42   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Miloš Nikolić
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 181.39
Ukupno oborenih pinova: 13786
Najveći game: 237
Najmanji game: 126
Pozicija na rang listi BSS: 15
Odigrano gejmova: 76

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 178 BC Colosseum - Zemun
1.2 169 BC Colosseum - Zemun
1.3 150 BC Colosseum - Zemun
1.4 226 BC Colosseum - Zemun
1.5 224 BC Colosseum - Zemun
1.6 188 BC Colosseum - Zemun
2.1 169 BC Colosseum - Zemun
2.2 136 BC Colosseum - Zemun
2.3 189 BC Colosseum - Zemun
2.4 192 BC Colosseum - Zemun
2.5 181 BC Colosseum - Zemun
2.6 211 BC Colosseum - Zemun
3.1 157 BC Žabac - Merkator
3.2 151 BC Žabac - Merkator
3.3 165 BC Žabac - Merkator
3.5 162 BC Žabac - Merkator
3.6 159 BC Žabac - Merkator
4.1 140 BC Colosseum - Zemun
4.2 176 BC Colosseum - Zemun
4.3 163 BC Colosseum - Zemun
4.6 204 BC Colosseum - Zemun
5.1 169 BC Žabac - Pinki
5.2 199 BC Žabac - Pinki
5.3 162 BC Žabac - Pinki
5.4 195 BC Žabac - Pinki
5.5 135 BC Žabac - Pinki
5.6 201 BC Žabac - Pinki
6.4 190 BC Colosseum - Zemun
6.5 180 BC Colosseum - Zemun
6.6 188 BC Colosseum - Zemun
7.1 179 BC Colosseum - Zemun
7.2 166 BC Colosseum - Zemun
7.3 187 BC Colosseum - Zemun
7.4 169 BC Colosseum - Zemun
7.5 190 BC Colosseum - Zemun
7.6 179 BC Colosseum - Zemun
8.3 210 BC Colosseum - Zemun
8.4 204 BC Colosseum - Zemun
8.5 209 BC Colosseum - Zemun
8.6 218 BC Colosseum - Zemun
11.1 224 BC Colosseum - Zemun
11.2 208 BC Colosseum - Zemun
11.3 200 BC Colosseum - Zemun
11.4 182 BC Colosseum - Zemun
11.5 195 BC Colosseum - Zemun
11.6 126 BC Colosseum - Zemun
12.1 179 BC Colosseum - Zemun
12.2 154 BC Colosseum - Zemun
12.3 169 BC Colosseum - Zemun
12.4 168 BC Colosseum - Zemun
12.5 169 BC Colosseum - Zemun
12.6 158 BC Colosseum - Zemun
13.1 144 BC Žabac - Merkator
13.2 185 BC Žabac - Merkator
13.3 183 BC Žabac - Merkator
13.4 191 BC Žabac - Merkator
13.5 174 BC Žabac - Merkator
13.6 195 BC Žabac - Merkator
14.1 155 BC Colosseum - Zemun
14.2 192 BC Colosseum - Zemun
14.3 169 BC Colosseum - Zemun
14.4 182 BC Colosseum - Zemun
14.5 191 BC Colosseum - Zemun
14.6 176 BC Colosseum - Zemun
15.1 217 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 237 BC Colosseum - Zemun
16.2 192 BC Colosseum - Zemun
16.3 196 BC Colosseum - Zemun
16.4 161 BC Colosseum - Zemun
16.5 168 BC Colosseum - Zemun
16.6 226 BC Colosseum - Zemun