09:09   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Dragan Jontić
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 166.20
Ukupno oborenih pinova: 9141
Najveći game: 233
Najmanji game: 105
Pozicija na rang listi BSS: 50
Odigrano gejmova: 55

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 137 BC Colosseum - Zemun
1.2 151 BC Colosseum - Zemun
1.3 154 BC Colosseum - Zemun
1.4 168 BC Colosseum - Zemun
1.5 192 BC Colosseum - Zemun
1.6 212 BC Colosseum - Zemun
2.1 145 BC Colosseum - Zemun
3.4 134 BC Žabac - Merkator
3.5 181 BC Žabac - Merkator
3.6 144 BC Žabac - Merkator
4.4 178 BC Colosseum - Zemun
4.5 142 BC Colosseum - Zemun
8.1 216 BC Colosseum - Zemun
8.2 233 BC Colosseum - Zemun
8.3 200 BC Colosseum - Zemun
8.4 183 BC Colosseum - Zemun
8.5 168 BC Colosseum - Zemun
8.6 210 BC Colosseum - Zemun
10.1 204 BC Žabac - Novi Sad
10.2 115 BC Žabac - Novi Sad
10.3 162 BC Žabac - Novi Sad
10.4 151 BC Žabac - Novi Sad
10.5 134 BC Žabac - Novi Sad
10.6 168 BC Žabac - Novi Sad
11.1 168 BC Colosseum - Zemun
11.2 192 BC Colosseum - Zemun
11.3 154 BC Colosseum - Zemun
11.4 165 BC Colosseum - Zemun
11.5 195 BC Colosseum - Zemun
11.6 149 BC Colosseum - Zemun
12.3 180 BC Colosseum - Zemun
12.4 184 BC Colosseum - Zemun
12.5 148 BC Colosseum - Zemun
12.6 158 BC Colosseum - Zemun
13.1 105 BC Žabac - Merkator
13.2 133 BC Žabac - Merkator
13.3 166 BC Žabac - Merkator
13.4 146 BC Žabac - Merkator
13.5 193 BC Žabac - Merkator
13.6 172 BC Žabac - Merkator
14.1 199 BC Colosseum - Zemun
14.2 154 BC Colosseum - Zemun
14.3 139 BC Colosseum - Zemun
14.4 136 BC Colosseum - Zemun
14.5 184 BC Colosseum - Zemun
14.6 161 BC Colosseum - Zemun
15.3 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 177 BC Colosseum - Zemun
16.2 155 BC Colosseum - Zemun
16.3 180 BC Colosseum - Zemun
16.4 154 BC Colosseum - Zemun
17.1 155 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 165 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 165 BC Bowling Stones - Sombor