00:39   21.09.2019.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Igor Graovac
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 183.52
Ukupno oborenih pinova: 13397
Najveći game: 236
Najmanji game: 137
Pozicija na rang listi BSS: 9
Odigrano gejmova: 73

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.2 203 BC Colosseum - Zemun
2.3 176 BC Colosseum - Zemun
2.4 225 BC Colosseum - Zemun
2.5 216 BC Colosseum - Zemun
2.6 166 BC Colosseum - Zemun
3.1 181 BC Žabac - Merkator
3.2 193 BC Žabac - Merkator
3.3 192 BC Žabac - Merkator
3.4 172 BC Žabac - Merkator
3.5 173 BC Žabac - Merkator
3.6 150 BC Žabac - Merkator
4.1 182 BC Colosseum - Zemun
4.2 192 BC Colosseum - Zemun
4.3 227 BC Colosseum - Zemun
4.4 190 BC Colosseum - Zemun
4.5 213 BC Colosseum - Zemun
4.6 168 BC Colosseum - Zemun
5.1 203 BC Žabac - Pinki
5.2 185 BC Žabac - Pinki
5.3 178 BC Žabac - Pinki
5.4 198 BC Žabac - Pinki
5.5 196 BC Žabac - Pinki
5.6 191 BC Žabac - Pinki
6.1 163 BC Colosseum - Zemun
6.2 215 BC Colosseum - Zemun
6.3 199 BC Colosseum - Zemun
6.4 196 BC Colosseum - Zemun
6.5 157 BC Colosseum - Zemun
6.6 221 BC Colosseum - Zemun
7.1 204 BC Colosseum - Zemun
7.2 166 BC Colosseum - Zemun
7.3 214 BC Colosseum - Zemun
7.4 233 BC Colosseum - Zemun
7.5 204 BC Colosseum - Zemun
7.6 201 BC Colosseum - Zemun
8.1 170 BC Colosseum - Zemun
8.2 236 BC Colosseum - Zemun
8.3 161 BC Colosseum - Zemun
8.4 192 BC Colosseum - Zemun
10.1 191 BC Žabac - Novi Sad
10.2 148 BC Žabac - Novi Sad
10.3 163 BC Žabac - Novi Sad
10.4 138 BC Žabac - Novi Sad
10.5 205 BC Žabac - Novi Sad
10.6 169 BC Žabac - Novi Sad
12.1 181 BC Colosseum - Zemun
12.2 137 BC Colosseum - Zemun
13.1 203 BC Žabac - Merkator
13.2 182 BC Žabac - Merkator
13.3 164 BC Žabac - Merkator
13.4 190 BC Žabac - Merkator
13.5 172 BC Žabac - Merkator
13.6 154 BC Žabac - Merkator
14.1 181 BC Colosseum - Zemun
14.2 183 BC Colosseum - Zemun
14.3 160 BC Colosseum - Zemun
14.4 174 BC Colosseum - Zemun
14.5 152 BC Colosseum - Zemun
14.6 191 BC Colosseum - Zemun
15.1 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 173 BC Colosseum - Zemun
16.2 194 BC Colosseum - Zemun
16.3 171 BC Colosseum - Zemun
16.4 158 BC Colosseum - Zemun
16.5 195 BC Colosseum - Zemun
16.6 195 BC Colosseum - Zemun
17.1 169 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 183 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 174 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 169 BC Bowling Stones - Sombor