10:21   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Oto Imre
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 170.88
Ukupno oborenih pinova: 9569
Najveći game: 215
Najmanji game: 129
Pozicija na rang listi BSS: 39
Odigrano gejmova: 56

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 169 BC Colosseum - Zemun
1.2 151 BC Colosseum - Zemun
1.3 160 BC Colosseum - Zemun
1.4 178 BC Colosseum - Zemun
1.5 178 BC Colosseum - Zemun
1.6 195 BC Colosseum - Zemun
2.1 153 BC Žabac - Merkator
2.2 150 BC Žabac - Merkator
2.5 155 BC Žabac - Merkator
2.6 158 BC Žabac - Merkator
3.1 167 BC Žabac - Merkator
3.2 172 BC Žabac - Merkator
3.3 178 BC Žabac - Merkator
3.4 178 BC Žabac - Merkator
3.5 215 BC Žabac - Merkator
3.6 211 BC Žabac - Merkator
4.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 137 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 147 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 181 BC Colosseum - Zemun
6.2 167 BC Colosseum - Zemun
6.3 167 BC Colosseum - Zemun
6.4 138 BC Colosseum - Zemun
8.4 129 BC Colosseum - Zemun
8.5 169 BC Colosseum - Zemun
8.6 163 BC Colosseum - Zemun
9.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 187 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 187 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 215 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 181 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 148 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 146 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 152 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 161 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 169 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 193 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 172 BC Žabac - Pinki
13.5 170 BC Žabac - Pinki
13.6 172 BC Žabac - Pinki
14.3 158 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 172 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 193 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 172 BC Colosseum - Zemun
15.6 161 BC Colosseum - Zemun