09:06   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Marko Minić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 178.62
Ukupno oborenih pinova: 13039
Najveći game: 247
Najmanji game: 139
Pozicija na rang listi BSS: 23
Odigrano gejmova: 73

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 141 BC Colosseum - Zemun
1.2 139 BC Colosseum - Zemun
1.5 171 BC Colosseum - Zemun
1.6 146 BC Colosseum - Zemun
2.3 188 BC Žabac - Merkator
2.4 185 BC Žabac - Merkator
2.5 213 BC Žabac - Merkator
2.6 158 BC Žabac - Merkator
4.1 180 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 191 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 179 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 170 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 177 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 142 BC Colosseum - Zemun
6.2 159 BC Colosseum - Zemun
6.3 188 BC Colosseum - Zemun
6.4 163 BC Colosseum - Zemun
6.5 194 BC Colosseum - Zemun
6.6 190 BC Colosseum - Zemun
8.1 210 BC Colosseum - Zemun
8.2 158 BC Colosseum - Zemun
8.3 188 BC Colosseum - Zemun
8.4 172 BC Colosseum - Zemun
8.5 169 BC Colosseum - Zemun
8.6 199 BC Colosseum - Zemun
10.1 176 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 188 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 175 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 155 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 192 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 234 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 153 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 195 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 164 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 180 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 189 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 201 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 170 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 189 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 179 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 205 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 191 BC Žabac - Pinki
13.2 164 BC Žabac - Pinki
13.3 204 BC Žabac - Pinki
13.4 151 BC Žabac - Pinki
13.5 166 BC Žabac - Pinki
13.6 190 BC Žabac - Pinki
14.1 193 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 147 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 180 BC Colosseum - Zemun
15.2 151 BC Colosseum - Zemun
15.5 150 BC Colosseum - Zemun
15.6 173 BC Colosseum - Zemun
17.1 191 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 170 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 192 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 194 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 204 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 202 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 161 BC Žabac - Novi Sad
18.2 247 BC Žabac - Novi Sad
18.3 228 BC Žabac - Novi Sad
18.4 179 BC Žabac - Novi Sad
18.5 149 BC Žabac - Novi Sad
18.6 168 BC Žabac - Novi Sad