14:50   05.08.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Nikola Vučković
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 179.27
Ukupno oborenih pinova: 7350
Najveći game: 235
Najmanji game: 143
Pozicija na rang listi BSS: 20
Odigrano gejmova: 41

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
5.4 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 174 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 166 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 179 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 192 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 186 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 174 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 195 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 161 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 197 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 183 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 160 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 155 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 186 BC Žabac - Pinki
13.6 143 BC Žabac - Pinki
14.3 177 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 180 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 190 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 194 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 193 BC Colosseum - Zemun
15.2 155 BC Colosseum - Zemun
15.3 222 BC Colosseum - Zemun
15.4 157 BC Colosseum - Zemun
15.5 151 BC Colosseum - Zemun
17.1 202 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 235 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 182 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 182 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 160 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 191 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 195 BC Žabac - Novi Sad
18.2 186 BC Žabac - Novi Sad
18.3 202 BC Žabac - Novi Sad
18.4 168 BC Žabac - Novi Sad
18.5 212 BC Žabac - Novi Sad
18.6 145 BC Žabac - Novi Sad