08:48   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Bratislav Milinić
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC
Pol: muško
Prosečan game: 168.63
Ukupno oborenih pinova: 9949
Najveći game: 233
Najmanji game: 134
Pozicija na rang listi BSS: 43
Odigrano gejmova: 59

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 172 BC Žabac - Merkator
1.2 155 BC Žabac - Merkator
1.3 181 BC Žabac - Merkator
1.4 163 BC Žabac - Merkator
1.5 156 BC Žabac - Merkator
1.6 175 BC Žabac - Merkator
2.4 192 BC Žabac - Merkator
2.5 174 BC Žabac - Merkator
2.6 168 BC Žabac - Merkator
4.2 183 BC Žabac - Novi Sad
4.3 173 BC Žabac - Novi Sad
4.4 183 BC Žabac - Novi Sad
4.5 161 BC Žabac - Novi Sad
4.6 160 BC Žabac - Novi Sad
5.1 180 BC Colosseum - Zemun
5.2 153 BC Colosseum - Zemun
5.3 178 BC Colosseum - Zemun
5.4 153 BC Colosseum - Zemun
5.5 176 BC Colosseum - Zemun
5.6 149 BC Colosseum - Zemun
7.3 147 BC Žabac - Merkator
7.4 156 BC Žabac - Merkator
7.5 167 BC Žabac - Merkator
7.6 176 BC Žabac - Merkator
8.1 159 BC Žabac - Merkator
8.2 164 BC Žabac - Merkator
8.3 159 BC Žabac - Merkator
8.4 189 BC Žabac - Merkator
8.5 170 BC Žabac - Merkator
8.6 158 BC Žabac - Merkator
9.5 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 202 BC Colosseum - Zemun
10.4 149 BC Colosseum - Zemun
10.5 168 BC Colosseum - Zemun
10.6 191 BC Colosseum - Zemun
11.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 170 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 233 BC Bowling Stones - Sombor
11.4 164 BC Bowling Stones - Sombor
11.5 169 BC Bowling Stones - Sombor
11.6 146 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 187 BC Žabac - Merkator
13.6 179 BC Žabac - Merkator
14.4 186 BC Žabac - Merkator
14.5 168 BC Žabac - Merkator
14.6 138 BC Žabac - Merkator
16.4 164 BC Žabac - Merkator
16.5 170 BC Žabac - Merkator
16.6 150 BC Žabac - Merkator
17.4 153 BC Žabac - Pinki
17.5 181 BC Žabac - Pinki
17.6 170 BC Žabac - Pinki
18.1 173 BC Žabac - Merkator
18.2 176 BC Žabac - Merkator
18.3 134 BC Žabac - Merkator
18.4 191 BC Žabac - Merkator
18.5 176 BC Žabac - Merkator
18.6 174 BC Žabac - Merkator