05:36   05.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Slobodan Kalezić
Reg. broj: 0
Tim: TIMSOFT
Pol: muško
Prosečan game: 162.65
Ukupno oborenih pinova: 9271
Najveći game: 208
Najmanji game: 119
Pozicija na rang listi BSS: 54
Odigrano gejmova: 57

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 150 BC Žabac - Merkator
1.2 145 BC Žabac - Merkator
1.6 158 BC Žabac - Merkator
2.1 180 BC Colosseum - Zemun
2.2 169 BC Colosseum - Zemun
2.3 168 BC Colosseum - Zemun
2.4 166 BC Colosseum - Zemun
2.5 155 BC Colosseum - Zemun
2.6 198 BC Colosseum - Zemun
3.1 119 BC Žabac - Merkator
3.6 156 BC Žabac - Merkator
4.4 155 BC Colosseum - Zemun
4.5 176 BC Colosseum - Zemun
4.6 185 BC Colosseum - Zemun
5.4 151 BC Žabac - Merkator
5.5 144 BC Žabac - Merkator
5.6 198 BC Žabac - Merkator
6.3 201 BC Žabac - Merkator
6.4 162 BC Žabac - Merkator
6.5 151 BC Žabac - Merkator
6.6 181 BC Žabac - Merkator
7.4 128 BC Žabac - Merkator
9.1 193 BC Žabac - Pinki
9.2 179 BC Žabac - Pinki
9.3 125 BC Žabac - Pinki
9.4 169 BC Žabac - Pinki
10.4 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 184 BC Žabac - Merkator
11.2 140 BC Žabac - Merkator
11.3 158 BC Žabac - Merkator
11.4 159 BC Žabac - Merkator
11.5 156 BC Žabac - Merkator
11.6 171 BC Žabac - Merkator
12.1 164 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 119 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 136 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 165 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 191 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 188 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 205 BC Žabac - Novi Sad
14.2 194 BC Žabac - Novi Sad
14.3 142 BC Žabac - Novi Sad
14.4 126 BC Žabac - Novi Sad
15.1 150 BC Colosseum - Zemun
15.2 121 BC Colosseum - Zemun
15.3 144 BC Colosseum - Zemun
15.4 191 BC Colosseum - Zemun
15.5 139 BC Colosseum - Zemun
15.6 160 BC Colosseum - Zemun
16.1 182 BC Žabac - Merkator
16.2 185 BC Žabac - Merkator
16.3 208 BC Žabac - Merkator
16.4 132 BC Žabac - Merkator
18.1 143 BC Žabac - Merkator
18.2 131 BC Žabac - Merkator