15:27   05.08.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Čedo Šaponja
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 178.15
Ukupno oborenih pinova: 16390
Najveći game: 245
Najmanji game: 138
Pozicija na rang listi BSS: 25
Odigrano gejmova: 92

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 196 BC Žabac - Pinki
2.2 167 BC Žabac - Pinki
2.3 198 BC Žabac - Pinki
2.4 159 BC Žabac - Pinki
2.5 161 BC Žabac - Pinki
2.6 221 BC Žabac - Pinki
3.1 193 BC Žabac - Pinki
3.2 148 BC Žabac - Pinki
3.3 181 BC Žabac - Pinki
3.4 181 BC Žabac - Pinki
3.5 154 BC Žabac - Pinki
3.6 153 BC Žabac - Pinki
4.1 149 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 186 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 184 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 185 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 149 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 185 BC Žabac - Pinki
5.2 158 BC Žabac - Pinki
5.3 190 BC Žabac - Pinki
5.4 199 BC Žabac - Pinki
5.5 178 BC Žabac - Pinki
5.6 146 BC Žabac - Pinki
6.2 180 BC Žabac - Novi Sad
6.3 167 BC Žabac - Novi Sad
6.4 152 BC Žabac - Novi Sad
6.6 145 BC Žabac - Novi Sad
7.1 205 BC Žabac - Pinki
7.2 165 BC Žabac - Pinki
7.3 245 BC Žabac - Pinki
7.4 190 BC Žabac - Pinki
7.5 190 BC Žabac - Pinki
7.6 201 BC Žabac - Pinki
8.1 214 BC Žabac - Merkator
8.2 172 BC Žabac - Merkator
8.3 189 BC Žabac - Merkator
8.4 200 BC Žabac - Merkator
8.5 193 BC Žabac - Merkator
8.6 139 BC Žabac - Merkator
9.1 189 BC Žabac - Pinki
9.2 200 BC Žabac - Pinki
9.3 157 BC Žabac - Pinki
9.4 142 BC Žabac - Pinki
9.5 157 BC Žabac - Pinki
9.6 192 BC Žabac - Pinki
11.1 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 218 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 165 BC Colosseum - Zemun
12.2 138 BC Colosseum - Zemun
12.3 184 BC Colosseum - Zemun
12.4 169 BC Colosseum - Zemun
12.5 205 BC Colosseum - Zemun
12.6 176 BC Colosseum - Zemun
13.1 181 BC Žabac - Pinki
13.2 209 BC Žabac - Pinki
13.3 171 BC Žabac - Pinki
13.4 195 BC Žabac - Pinki
13.5 172 BC Žabac - Pinki
13.6 205 BC Žabac - Pinki
14.1 161 BC Colosseum - Zemun
14.2 190 BC Colosseum - Zemun
14.3 209 BC Colosseum - Zemun
14.4 191 BC Colosseum - Zemun
14.5 161 BC Colosseum - Zemun
14.6 193 BC Colosseum - Zemun
15.1 184 BC Žabac - Pinki
15.2 169 BC Žabac - Pinki
15.3 199 BC Žabac - Pinki
15.4 192 BC Žabac - Pinki
15.5 147 BC Žabac - Pinki
15.6 151 BC Žabac - Pinki
16.1 181 BC Colosseum - Zemun
16.2 191 BC Colosseum - Zemun
16.3 183 BC Colosseum - Zemun
16.4 210 BC Colosseum - Zemun
16.5 170 BC Colosseum - Zemun
16.6 141 BC Colosseum - Zemun
17.1 189 BC Žabac - Pinki
17.2 169 BC Žabac - Pinki
17.3 178 BC Žabac - Pinki
17.4 182 BC Žabac - Pinki
17.5 193 BC Žabac - Pinki
17.6 160 BC Žabac - Pinki
18.1 169 BC Žabac - Merkator
18.2 147 BC Žabac - Merkator
18.3 153 BC Žabac - Merkator
18.6 194 BC Žabac - Merkator