08:55   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Nenad Macura
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 172.61
Ukupno oborenih pinova: 12773
Najveći game: 215
Najmanji game: 113
Pozicija na rang listi BSS: 36
Odigrano gejmova: 74

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
3.1 179 BC Žabac - Pinki
3.2 182 BC Žabac - Pinki
3.3 191 BC Žabac - Pinki
3.4 152 BC Žabac - Pinki
3.5 156 BC Žabac - Pinki
3.6 168 BC Žabac - Pinki
4.1 148 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 178 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 167 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 153 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 178 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 173 BC Žabac - Pinki
5.5 189 BC Žabac - Pinki
5.6 201 BC Žabac - Pinki
6.1 150 BC Žabac - Novi Sad
6.5 121 BC Žabac - Novi Sad
6.6 199 BC Žabac - Novi Sad
7.5 173 BC Žabac - Pinki
7.6 173 BC Žabac - Pinki
8.1 127 BC Žabac - Merkator
8.2 163 BC Žabac - Merkator
8.3 113 BC Žabac - Merkator
8.4 171 BC Žabac - Merkator
8.5 154 BC Žabac - Merkator
8.6 176 BC Žabac - Merkator
9.1 161 BC Žabac - Pinki
9.2 202 BC Žabac - Pinki
9.3 186 BC Žabac - Pinki
9.4 160 BC Žabac - Pinki
9.5 170 BC Žabac - Pinki
9.6 190 BC Žabac - Pinki
11.1 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 164 BC Colosseum - Zemun
12.2 199 BC Colosseum - Zemun
12.3 171 BC Colosseum - Zemun
12.4 172 BC Colosseum - Zemun
12.5 179 BC Colosseum - Zemun
12.6 212 BC Colosseum - Zemun
13.1 157 BC Žabac - Pinki
13.2 158 BC Žabac - Pinki
13.3 215 BC Žabac - Pinki
13.4 168 BC Žabac - Pinki
13.5 145 BC Žabac - Pinki
13.6 180 BC Žabac - Pinki
14.1 177 BC Colosseum - Zemun
14.2 169 BC Colosseum - Zemun
14.3 199 BC Colosseum - Zemun
14.4 156 BC Colosseum - Zemun
14.5 186 BC Colosseum - Zemun
14.6 171 BC Colosseum - Zemun
15.1 200 BC Žabac - Pinki
15.2 158 BC Žabac - Pinki
15.3 140 BC Žabac - Pinki
15.4 168 BC Žabac - Pinki
15.5 205 BC Žabac - Pinki
15.6 194 BC Žabac - Pinki
16.1 164 BC Colosseum - Zemun
16.2 150 BC Colosseum - Zemun
16.3 178 BC Colosseum - Zemun
16.4 165 BC Colosseum - Zemun
16.5 169 BC Colosseum - Zemun
16.6 184 BC Colosseum - Zemun
17.1 212 BC Žabac - Pinki
17.2 172 BC Žabac - Pinki
17.3 177 BC Žabac - Pinki
17.4 146 BC Žabac - Pinki
17.5 213 BC Žabac - Pinki
17.6 177 BC Žabac - Pinki
18.4 147 BC Žabac - Merkator
18.5 162 BC Žabac - Merkator