08:53   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Norbert Gebleš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 174.26
Ukupno oborenih pinova: 16380
Najveći game: 256
Najmanji game: 114
Pozicija na rang listi BSS: 32
Odigrano gejmova: 94

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 172 BC Žabac - Merkator
1.2 177 BC Žabac - Merkator
1.3 153 BC Žabac - Merkator
1.4 138 BC Žabac - Merkator
1.6 135 BC Žabac - Merkator
2.1 139 BC Žabac - Pinki
2.2 161 BC Žabac - Pinki
2.3 158 BC Žabac - Pinki
2.4 150 BC Žabac - Pinki
2.5 183 BC Žabac - Pinki
2.6 256 BC Žabac - Pinki
4.1 211 BC Colosseum - Zemun
4.2 182 BC Colosseum - Zemun
4.3 171 BC Colosseum - Zemun
4.4 204 BC Colosseum - Zemun
4.5 153 BC Colosseum - Zemun
4.6 137 BC Colosseum - Zemun
5.1 118 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 182 BC Colosseum - Zemun
6.2 200 BC Colosseum - Zemun
6.3 181 BC Colosseum - Zemun
6.4 170 BC Colosseum - Zemun
6.5 241 BC Colosseum - Zemun
6.6 222 BC Colosseum - Zemun
7.1 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 202 BC Colosseum - Zemun
8.2 177 BC Colosseum - Zemun
8.3 172 BC Colosseum - Zemun
8.4 203 BC Colosseum - Zemun
8.5 158 BC Colosseum - Zemun
8.6 201 BC Colosseum - Zemun
9.1 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 209 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 132 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 228 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 235 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 138 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 120 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 215 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 216 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.4 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.5 221 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.6 139 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 147 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 185 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 128 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 137 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 212 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 134 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 120 BC Žabac - Novi Sad
16.2 179 BC Žabac - Novi Sad
16.3 180 BC Žabac - Novi Sad
16.4 193 BC Žabac - Novi Sad
16.5 134 BC Žabac - Novi Sad
16.6 166 BC Žabac - Novi Sad
17.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 114 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 178 BC Žabac - Merkator
18.2 181 BC Žabac - Merkator
18.3 181 BC Žabac - Merkator
18.4 144 BC Žabac - Merkator
18.5 200 BC Žabac - Merkator
18.6 181 BC Žabac - Merkator