04:44   05.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Zoltan Dudaš
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 180.80
Ukupno oborenih pinova: 16091
Najveći game: 232
Najmanji game: 139
Pozicija na rang listi BSS: 17
Odigrano gejmova: 89

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 191 BC Žabac - Merkator
1.2 172 BC Žabac - Merkator
1.3 159 BC Žabac - Merkator
1.4 165 BC Žabac - Merkator
1.5 189 BC Žabac - Merkator
1.6 152 BC Žabac - Merkator
2.1 191 BC Žabac - Pinki
2.2 160 BC Žabac - Pinki
2.3 188 BC Žabac - Pinki
2.4 175 BC Žabac - Pinki
2.5 189 BC Žabac - Pinki
2.6 203 BC Žabac - Pinki
4.1 160 BC Colosseum - Zemun
4.2 188 BC Colosseum - Zemun
4.3 182 BC Colosseum - Zemun
4.4 187 BC Colosseum - Zemun
5.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 167 BC Colosseum - Zemun
6.2 202 BC Colosseum - Zemun
6.3 189 BC Colosseum - Zemun
6.4 193 BC Colosseum - Zemun
6.5 182 BC Colosseum - Zemun
6.6 186 BC Colosseum - Zemun
7.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 166 BC Colosseum - Zemun
8.2 169 BC Colosseum - Zemun
8.3 149 BC Colosseum - Zemun
9.1 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 146 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 226 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.4 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.6 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 162 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 176 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 186 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 183 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 158 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 151 BC Žabac - Novi Sad
16.2 184 BC Žabac - Novi Sad
16.3 204 BC Žabac - Novi Sad
16.4 212 BC Žabac - Novi Sad
16.5 157 BC Žabac - Novi Sad
16.6 168 BC Žabac - Novi Sad
17.1 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 232 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 169 BC Žabac - Merkator
18.2 199 BC Žabac - Merkator
18.3 151 BC Žabac - Merkator
18.4 139 BC Žabac - Merkator