21:22   05.04.2020.

srpskienglishDRUGA BOWLING LIGA SRBIJE 2010/11.

Ime i prezime: Boban STOJIĆ
Reg. broj: 334
Tim: ŽABAC "B"
Pol: muško
Prosečan game: 175.89
Ukupno oborenih pinova: 9850
Prosek osvojenih poena: 1.45
Najveći game: 231
Najmanji game: 109
Pozicija na rang listi BSS: 12
Odigrano gejmova: 56

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
1.1 192 2 BC Kolosej - Ušće
1.2 187 2 BC Kolosej - Ušće
1.3 193 2 BC Kolosej - Ušće
1.4 225 4 BC Kolosej - Ušće
3.1 150 0 BC Kolosej - Ušće
3.2 214 3 BC Kolosej - Ušće
3.3 129 0 BC Kolosej - Ušće
3.4 171 0 BC Kolosej - Ušće
5.1 152 0 BC Space Bowling - Novi Sad
5.2 144 0 BC Space Bowling - Novi Sad
5.3 157 0 BC Space Bowling - Novi Sad
5.4 109 0 BC Space Bowling - Novi Sad
6.1 202 3 BC Kolosej - Ušće
6.2 181 0 BC Kolosej - Ušće
6.3 188 2 BC Kolosej - Ušće
6.4 124 0 BC Kolosej - Ušće
7.1 191 0 BC Kolosej - Ušće
7.2 217 3 BC Kolosej - Ušće
7.3 166 0 BC Kolosej - Ušće
7.4 157 0 BC Kolosej - Ušće
8.1 211 3 BC Kolosej - Ušće
8.2 209 3 BC Kolosej - Ušće
8.3 169 2 BC Kolosej - Ušće
8.4 204 3 BC Kolosej - Ušće
9.1 150 0 BC Colosseum - Zemun
9.2 169 2 BC Colosseum - Zemun
9.3 220 4 BC Colosseum - Zemun
9.4 157 2 BC Colosseum - Zemun
10.1 118 0 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 152 2 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 122 0 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 136 0 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 156 0 BC Kolosej - Ušće
11.2 199 2 BC Kolosej - Ušće
11.3 157 0 BC Kolosej - Ušće
11.4 209 3 BC Kolosej - Ušće
12.1 213 3 BC Kolosej - Ušće
12.2 193 2 BC Kolosej - Ušće
12.3 181 2 BC Kolosej - Ušće
12.4 213 3 BC Kolosej - Ušće
14.1 182 2 BC Kolosej - Ušće
14.2 171 2 BC Kolosej - Ušće
14.3 183 2 BC Kolosej - Ušće
14.4 166 0 BC Kolosej - Ušće
15.1 172 2 BC Kolosej - Ušće
15.2 183 2 BC Kolosej - Ušće
15.3 171 0 BC Kolosej - Ušće
15.4 183 0 BC Kolosej - Ušće
16.1 215 3 BC Kolosej - Ušće
16.2 202 3 BC Kolosej - Ušće
16.3 148 0 BC Kolosej - Ušće
16.4 167 0 BC Kolosej - Ušće
17.1 155 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 195 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 231 4 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 139 0 BC Fun - Bačko Dušanovo