20:42   05.04.2020.

srpskienglishDRUGA BOWLING LIGA SRBIJE 2010/11.

Ime i prezime: Željko GLUVAJIĆ
Reg. broj: 0
Tim: ŽABAC "B"
Pol: muško
Prosečan game: 159.88
Ukupno oborenih pinova: 6395
Prosek osvojenih poena: 0.90
Najveći game: 203
Najmanji game: 103
Pozicija na rang listi BSS: 41
Odigrano gejmova: 40

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
5.1 103 0 BC Space Bowling - Novi Sad
6.3 148 0 BC Kolosej - Ušće
6.4 183 0 BC Kolosej - Ušće
7.1 159 0 BC Kolosej - Ušće
7.2 123 0 BC Kolosej - Ušće
7.3 179 0 BC Kolosej - Ušće
7.4 180 0 BC Kolosej - Ušće
8.1 178 2 BC Kolosej - Ušće
8.2 170 2 BC Kolosej - Ušće
8.3 163 0 BC Kolosej - Ušće
8.4 149 0 BC Kolosej - Ušće
9.4 160 2 BC Colosseum - Zemun
10.1 129 0 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 171 2 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 125 0 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 144 2 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 146 2 BC Kolosej - Ušće
11.2 172 2 BC Kolosej - Ušće
11.3 203 3 BC Kolosej - Ušće
11.4 148 2 BC Kolosej - Ušće
12.1 199 2 BC Kolosej - Ušće
12.2 134 0 BC Kolosej - Ušće
12.3 167 0 BC Kolosej - Ušće
12.4 127 0 BC Kolosej - Ušće
14.1 137 0 BC Kolosej - Ušće
14.2 147 2 BC Kolosej - Ušće
14.3 155 0 BC Kolosej - Ušće
14.4 157 1 BC Kolosej - Ušće
15.1 191 2 BC Kolosej - Ušće
15.2 154 0 BC Kolosej - Ušće
15.3 147 2 BC Kolosej - Ušće
15.4 192 2 BC Kolosej - Ušće
16.1 149 0 BC Kolosej - Ušće
16.2 190 2 BC Kolosej - Ušće
16.3 154 0 BC Kolosej - Ušće
16.4 150 0 BC Kolosej - Ušće
17.1 189 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 197 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 146 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 180 0 BC Fun - Bačko Dušanovo