17:06   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Mark Paterson
Reg. broj: 0
Tim: SIRMIUM
Pol: muško
Prosečan game: 171.33
Ukupno oborenih pinova: 4112
Najveći game: 234
Najmanji game: 127
Pozicija na rang listi BSS: 28
Odigrano gejmova: 24

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 167 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 164 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 144 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 234 BC Kolosej - Ušće
2.2 175 BC Kolosej - Ušće
2.3 175 BC Kolosej - Ušće
5.1 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 165 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 127 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 177 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 159 BC Kolosej - Ušće
12.2 201 BC Kolosej - Ušće
12.3 181 BC Kolosej - Ušće
17.1 177 BC Kolosej - Ušće
17.2 139 BC Kolosej - Ušće
17.3 179 BC Kolosej - Ušće
18.1 181 BC Kolosej - Ušće
18.2 149 BC Kolosej - Ušće
18.3 181 BC Kolosej - Ušće
20.1 193 BC Kolosej - Ušće
20.2 188 BC Kolosej - Ušće
20.3 171 BC Kolosej - Ušće