16:03   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Srđan Stojiljković
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 181.38
Ukupno oborenih pinova: 10157
Najveći game: 277
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 8
Odigrano gejmova: 56

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.1 185 BC Žabac - Pinki
2.2 161 BC Žabac - Pinki
2.3 191 BC Žabac - Pinki
3.1 277 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.2 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 243 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 148 BC Kolosej - Ušće
4.2 163 BC Kolosej - Ušće
4.3 161 BC Kolosej - Ušće
5.1 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 128 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 130 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 177 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 206 BC Žabac - Pinki
8.2 170 BC Žabac - Pinki
8.3 173 BC Žabac - Pinki
9.1 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 222 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 179 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 137 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 167 BC Kolosej - Ušće
12.2 229 BC Kolosej - Ušće
12.3 190 BC Kolosej - Ušće
13.1 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 182 BC Colosseum - Zemun
14.2 177 BC Colosseum - Zemun
14.3 153 BC Colosseum - Zemun
15.1 219 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 142 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 158 BC Žabac - Pinki
16.2 183 BC Žabac - Pinki
16.3 175 BC Žabac - Pinki
17.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 221 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 238 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 140 BC Žabac - Pinki
18.2 153 BC Žabac - Pinki
18.3 201 BC Žabac - Pinki
19.1 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 178 BC Fun - Bačko Dušanovo