16:19   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Csaba Racz
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 184.94
Ukupno oborenih pinova: 9432
Najveći game: 247
Najmanji game: 120
Pozicija na rang listi BSS: 3
Odigrano gejmova: 51

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
1.3 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.2 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 134 BC Kolosej - Ušće
4.2 217 BC Kolosej - Ušće
4.3 140 BC Kolosej - Ušće
5.1 247 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 159 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 171 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 172 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 224 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 227 BC Žabac - Pinki
8.2 195 BC Žabac - Pinki
8.3 235 BC Žabac - Pinki
9.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 179 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 218 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 171 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 120 BC Colosseum - Zemun
14.2 200 BC Colosseum - Zemun
14.3 171 BC Colosseum - Zemun
15.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 168 BC Žabac - Pinki
16.2 169 BC Žabac - Pinki
16.3 154 BC Žabac - Pinki
17.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 235 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 202 BC Žabac - Pinki
18.2 197 BC Žabac - Pinki
18.3 173 BC Žabac - Pinki
19.1 216 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 159 BC Fun - Bačko Dušanovo