15:12   25.05.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2011/12.

Ime i prezime: Aleksandar Pejić
Reg. broj: 0
Tim: ČISTOĆA
Pol: muško
Prosečan game: 175.55
Ukupno oborenih pinova: 8251
Najveći game: 235
Najmanji game: 133
Pozicija na rang listi BSS: 18
Odigrano gejmova: 47

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 183 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 159 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 235 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 175 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 193 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 191 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 173 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 172 BC Kolosej - Ušće
4.2 181 BC Kolosej - Ušće
4.3 168 BC Kolosej - Ušće
5.1 202 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 137 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 167 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 188 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 150 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 137 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 224 BC Žabac - Pinki
7.2 174 BC Žabac - Pinki
7.3 158 BC Žabac - Pinki
8.1 167 BC Kolosej - Ušće
8.2 161 BC Kolosej - Ušće
8.3 168 BC Kolosej - Ušće
9.1 163 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 200 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 153 BC Colosseum - Zemun
11.1 195 BC Bowling Stones - Sombor
11.2 181 BC Bowling Stones - Sombor
11.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.1 198 BC Žabac - Pinki
12.2 160 BC Žabac - Pinki
12.3 184 BC Žabac - Pinki
13.1 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 151 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.1 170 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 204 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 199 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 179 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 176 BC Žabac - Pinki
16.2 162 BC Žabac - Pinki
16.3 133 BC Žabac - Pinki
17.1 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 173 BC Žabac - Pinki
18.2 147 BC Žabac - Pinki
19.1 215 BC Bowling Stones - Sombor