20:22   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2012/13.

Ime i prezime: Marko Minić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 177.89
Ukupno oborenih pinova: 17433
Najveći game: 248
Najmanji game: 136
Pozicija na rang listi BSS: 22
Odigrano gejmova: 98

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 176 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 182 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 196 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 179 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 167 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 212 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 171 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 178 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 197 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 193 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 147 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 156 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 187 BC Bowling Stones - Sombor
5.2 198 BC Bowling Stones - Sombor
5.3 206 BC Bowling Stones - Sombor
5.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
5.5 202 BC Bowling Stones - Sombor
5.6 223 BC Bowling Stones - Sombor
6.1 170 BC Kolosej - Ušće
6.2 165 BC Kolosej - Ušće
6.3 191 BC Kolosej - Ušće
6.4 212 BC Kolosej - Ušće
6.5 170 BC Kolosej - Ušće
6.6 192 BC Kolosej - Ušće
7.3 183 BC Bowling Stones - Sombor
7.4 168 BC Bowling Stones - Sombor
7.5 166 BC Bowling Stones - Sombor
7.6 163 BC Bowling Stones - Sombor
8.1 193 BC Žabac - Pinki
8.2 157 BC Žabac - Pinki
8.3 184 BC Žabac - Pinki
8.4 169 BC Žabac - Pinki
8.5 216 BC Žabac - Pinki
8.6 163 BC Žabac - Pinki
9.1 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 200 BC Kolosej - Ušće
11.2 212 BC Kolosej - Ušće
11.3 191 BC Kolosej - Ušće
11.4 161 BC Kolosej - Ušće
11.5 182 BC Kolosej - Ušće
11.6 175 BC Kolosej - Ušće
12.1 163 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 136 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 194 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 151 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 163 BC Colosseum - Zemun
13.2 162 BC Colosseum - Zemun
13.3 159 BC Colosseum - Zemun
13.4 160 BC Colosseum - Zemun
13.5 164 BC Colosseum - Zemun
13.6 191 BC Colosseum - Zemun
14.1 168 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 178 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 174 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 189 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 186 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 155 BC Kolosej - Ušće
15.2 170 BC Kolosej - Ušće
15.3 161 BC Kolosej - Ušće
15.4 170 BC Kolosej - Ušće
15.5 192 BC Kolosej - Ušće
15.6 173 BC Kolosej - Ušće
17.1 248 BC Colosseum - Zemun
17.2 183 BC Colosseum - Zemun
17.3 227 BC Colosseum - Zemun
17.4 209 BC Colosseum - Zemun
17.5 184 BC Colosseum - Zemun
17.6 159 BC Colosseum - Zemun
18.1 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.5 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.1 152 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 202 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 214 BC Bowling Stones - Sombor
19.4 146 BC Bowling Stones - Sombor
19.5 168 BC Bowling Stones - Sombor
19.6 156 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 184 BC Bowling Stones - Sombor
20.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
20.3 159 BC Bowling Stones - Sombor
20.5 190 BC Bowling Stones - Sombor
20.6 168 BC Bowling Stones - Sombor
21.1 204 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 210 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 157 BC Bowling Stones - Sombor
21.4 160 BC Bowling Stones - Sombor
21.5 149 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 175 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 154 BC Bowling Stones - Sombor
22.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
22.3 175 BC Bowling Stones - Sombor